MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ข่าวประชาสัมพันธ์

MEA แนะนำลงทะเบียนขอคืนเงินประกันค่าไฟฟ้าไม่ต้องเดินทาง

23 มีนาคม 2563 53493

❌ไม่ต้องเดินทาง

 

MEA แนะนำลงทะเบียนขอคืนเงินประกันค่าไฟฟ้าผ่านช่องทางออนไลน์ง่าย ๆ ได้ที่ http://measy.mea.or.th (ตั้งแต่วันที่ 25 มี.ค. 63 เป็นต้นไป) ไม่ต้องมาที่การไฟฟ้าเขตให้เสียเวลา และป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 

 

ต้องลงทะเบียนอย่างไร? มีหลักเกณฑ์อะไรบ้าง? นายจาตุรงค์ สุริยาศศิน ผู้ช่วยผู้ว่าการ ในฐานะโฆษก MEA มาแนะนำวิธีง่ายๆ คลิก..ดูข้อมูลที่ท่านควรรู้ได้ที่นี่

วีดีโอ