MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ข่าวประชาสัมพันธ์

MEA แจ้งปิดศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จชั่วคราว ป้องกันการแพร่เชื้อ COVID-19

22 มีนาคม 2563 2473

ตามที่กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท. 0309.4/7694 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2563 เรื่องการพิจารณาหยุดให้บริการจุดเคาน์เตอร์บริการอำเภอ..ยิ้ม จำนวน 64 แห่ง ในพื้นที่ 53 จังหวัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงพิจารณาหยุดให้บริการชั่วคราว ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์ระบาดของ  COVID-19 จะเข้าสู่สถานการณ์ปกติ นั้น การไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA จึงขอแจ้งปิดเคาน์เตอร์ที่ศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ(Government Center) ที่ตั้งอยู่ภายในจุดเคาน์เตอร์บริการอำเภอ..ยิ้ม  ศูนย์การค้า 3 แห่ง ได้แก่ 

-ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาเวสต์เกต โซน Fashion ชั้น 1 

-ห้างเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ บริเวณชั้น 3 

-ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์งามวงศ์วาน บริเวณชั้น 3

 

ทั้งนี้ สำหรับในช่วงเวลาปิดทำการของศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ (Government Center) ขอแนะนำให้ผู้ใช้ไฟฟ้าชำระผ่านตัวแทนรับชำระทุกแห่ง เช่น เคาน์เตอร์เซอร์วิส ธนาคาร เทสโก้โลตัส และบิ๊กซี เป็นต้น หรือช่องทาง e-Payment เช่น MEA Smart Life Application โดยหักผ่านบัตรเครดิต Mastercard และ Visa ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ที่ App Store และ Google Play ดาวน์โหลดฟรี คลิก http://onelink.to/measmartlife

 

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ช่องทางโซเชียลมีเดียต่าง  ได้แก่ Facebook : การไฟฟ้านครหลวง MEA, Line: @meathailand, Twitter: @mea_news, และศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง MEA Call Center 1130 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

 

#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

Energy for city life, Energize smart living

รูปภาพ