MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ข่าวประชาสัมพันธ์

MEA ชวนผู้ใช้ไฟฟ้าร่วมรักษ์โลก เปลี่ยนบิลกระดาษเป็น e-Bill ยกระดับบริการดิจิทัล Thailand 4.0

12 มีนาคม 2563 15787

นางสาวผาสุก สัมปุณณะโชติ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA เปิดเผยว่า MEA เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย ให้ความสำคัญการสร้างสรรค์นวัตกรรมขับเคลื่อนระบบไฟฟ้าพลังงานอัจฉริยะเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร มุ่งสู่ Thailand 4.0 รองรับ Lifestyle และตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลดิจิทัล พร้อมยกระดับคุณภาพงานบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อผู้ใช้ไฟฟ้า จึงได้ดำเนินโครงการ MEA e-Bill เพื่อให้ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถเปลี่ยนการรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ แทนกระดาษผ่านช่องทางออนไลน์ที่ลงทะเบียนไว้ทั้ง SMS หรือ Email ซึ่งนอกจากจะช่วยให้ผู้ใช้ไฟฟ้าได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยไม่ต้องกังวลกับการหาเอกสารแล้ว ยังมีส่วนสำคัญในการลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากกระบวนการผลิต พร้อมทั้งลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้นจากผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ซึ่งมีจำนวนมากกว่า 3.8 ล้านครัวเรือนอีกด้วย ทั้งนี้ ผู้ที่สมัครเตรียมรับสิทธิพิเศษจาก MEA เร็ว  นี้ อีกทั้งยังได้ร่วมกิจกรรม SAVE THE WORLD รักษ์โลกไปกับ MEA เพียงลงทะเบียนรับเอกสารออนไลน์ MEA ร่วมสนับสนุนกล้าไม้ป่าชายเลน 1 ต้น เพื่อปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในพื้นที่ป้อมพระจุลจอมเกล้า .สมุทรปราการ ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา ในเดือนสิงหาคมนี้ เพื่อคืนผืนป่าให้กับประเทศไทย ต่อไป

 

สามารถลงทะเบียนสมัครง่าย  เพียง 4 ขั้นตอน คือ

1. เข้าสู่เว็บไซต์ http://ebill.mea.or.th/registration/ คลิกสมัครและกรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน

2. ใส่หมายเลข OTP ที่ได้รับทางโทรศัพท์

3. ระบบจะบันทึกข้อมูลการลงทะเบียน และส่งอีเมลหาท่านเพื่อยืนยันข้อมูล

4. คลิกลิงก์ที่ได้รับทางอีเมล เพื่อยืนยันการลงทะเบียนให้เสร็จสมบูรณ์

 

สำหรับเอกสารที่มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ในโครงการ MEA e-Bill ประกอบด้วย

-ใบแจ้งยอดค่าไฟฟ้า e-Invoice

-ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี e-Receipt/e-Tax Invoice

-หนังสือเตือนให้ชำระค่าไฟฟ้า e-Notification (เริ่มใช้งานตั้งแต่ 14 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป)

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ช่องทางโซเชียลมีเดียต่าง  ของ MEA ได้แก่ Facebook : การไฟฟ้านครหลวง MEA  [email protected] : @meathailand Twitter : @mea_news รวมถึงสอบถามผ่านศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง และ MEA Call Center 1130 ที่พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

 

 

#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

Energy for city life, Energize smart living

 

รูปภาพ