MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ข่าวประชาสัมพันธ์

MEA เตือนระวังผู้แอบอ้างเป็นตัวแทนบริการล้างเครื่องปรับอากาศ เก็บค่าไฟ แจ้งตัดไฟฟ้า เปลี่ยนมิเตอร์ และตรวจซ่อมให้บริการด้านไฟฟ้า

13 กุมภาพันธ์ 2563 1303
 วันนี้ (13 กุมภาพันธ์ 2563) นางสาวผาสุก สัมปุณณะโชติ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA เปิดเผยว่า จากกรณีมีผู้แอบอ้างหรือการโฆษณาเป็นตัวแทนให้บริการล้างเครื่องปรับอากาศและให้บริการด้านไฟฟ้านั้น อาจทำให้เข้าใจผิดเป็นโครงการของ MEA จึงขอยืนยันว่า ในขณะนี้ MEA ยังไม่มีการเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยจะเริ่มเปิดรับสมัครโครงการล้างแอร์ลดโลกร้อน ให้ผู้สนใจเข้าร่วมได้ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป ผ่านแอปพลิเคชัน MEA Smart Life เท่านั้น รวมถึงแอบอ้างเป็นพนักงานของ MEA แสดงบัตรพนักงานปลอม พร้อมปลอมแปลงใบแจ้งค่าไฟฟ้า ใบเสร็จปลอม เพื่อใช้หลอกลวงให้บริการรับชำระค่าไฟฟ้า หรือแจ้งเอกสารเตือนตัดไฟฟ้า แอบอ้างแจ้งเปลี่ยนเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า (มิเตอร์) แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบการใช้ไฟฟ้า ทำให้เสียทรัพย์ MEA จึงขอแจ้งเตือนผู้ใช้ไฟฟ้าให้ระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพดังกล่าว

ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร MEA กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับโครงการล้างแอร์ลดโลกร้อนนั้น MEA จะเข้าไปดำเนินการเฉพาะลูกค้าที่ได้สมัครเข้าโครงการฯ ผ่าน MEA Smart Life Application เท่านั้น และมีการนัดหมายไว้ล่วงหน้าก่อนเข้าดำเนินการทุกครั้ง ยืนยัน MEA ไม่มีบริการให้พนักงานรับชำระค่าไฟฟ้า เก็บเงินค่าเปลี่ยนเครื่องวัดฯ รวมถึงไปดำเนินการตรวจซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าเก็บค่าบริการนอกสถานที่แต่อย่างใด ยกเว้นกรณีที่ MEA จัดกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์กับชุมชน หรือโครงการต่าง ๆ ซึ่งจะมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้ไฟฟ้าทราบผ่านช่องทางสื่อสารทางการของ MEA หรือสื่อมวลชนทราบก่อนทุกครั้ง โดยปัจจุบัน MEA ได้อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนสามารถชำระค่าไฟฟ้าได้หลายช่องทาง ได้แก่ การชำระค่าไฟฟ้า ณ ที่ทำการ MEA และศูนย์ราชการเบ็ดเสร็จในห้างสรรพสินค้า ชำระผ่านเคาน์เตอร์ตัวแทน บริการหักบัญชีธนาคาร บริการหักบัญชีบัตรเครดิต ชำระผ่านทางตู้ ATM ชำระผ่านทาง Internet Banking, Mobile Banking, Mobile Phone อื่น ๆ หรือชำระผ่านช่องทางที่ทันสมัย MEA Smart Life Application ซึ่งผู้ใช้ไฟฟ้าที่สนใจสามารถดาวน์โหลด MEA Smart Life Application ฟรี ได้ที่ App Store และ Google play

ทั้งนี้ หากผู้ใช้ไฟฟ้าพบกลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้างหลอกลวงทำให้เสียทรัพย์ ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ หรือสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ของ MEA ได้แก่ Facebook : การไฟฟ้านครหลวง MEA Line@ : @meathailand Twitter : @mea_news รวมถึงเจ้าหน้าที่การไฟฟ้านครหลวงเขตได้ทุกแห่ง และแจ้งผ่านศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง MEA Call Center 1130 ที่พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
Energy for city life, Energize smart living