MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ข่าวประชาสัมพันธ์

MEA ส่งมอบความรักความปลอดภัย วันวาเลนไทน์

12 กุมภาพันธ์ 2563 1190
           วันนี้ 12 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวผาสุก สัมปุณณะโชติ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA กล่าวว่า เดือนกุมภาพันธ์ถือเป็นสัญลักษณ์ของเทศกาลแห่งความรักโดยเฉพาะวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ของทุกปีผู้คนส่วนใหญ่ใช้โอกาสนี้ในการแสดงความรัก ความห่วงใย และความรู้สึกดี ๆ ที่มีต่อคนที่รัก ไม่ว่าจะเป็น คุณพ่อ คุณแม่ ญาติพี่น้อง เพื่อน หรือบุคคลที่คุณเคารพนับถือ ซึ่งก็จะมีวิธีการแสดงความรักในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงการมอบของขวัญ การมอบดอกไม้ หรือมีการจัดงานกิจกรรมเฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความรักในสถานที่ต่าง ๆ นั้น

         MEA ในฐานะหน่วยงานที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า พร้อมใส่ใจต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่กับความห่วงใยคุณภาพชีวิตของประชาชน ขอส่งความรัก ความห่วงใย แนะนำการตรวจสอบและดูแลอุปกรณ์ไฟฟ้า สายไฟ ปลั๊กไฟให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ ปลอดภัย หากพบว่าชำรุดต้องซ่อมแซมทันที ก่อนออกเดินทางควรปิดสวิตช์ไฟ และถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้งานออกทุกครั้ง หลีกเลี่ยงการเสียบปลั๊กพ่วงจนเต็มเต้ารับเพราะอาจทำให้กระแสไฟฟ้าเกินทำให้เกิดความร้อน ไม่ปลอดภัย และระมัดระวังการใช้ไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ให้ความร้อนควรหมั่นตรวจสอบเป็นพิเศษ ควรปิดสวิตช์ทุกครั้งหลังเลิกใช้งาน

         ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นสายไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุด อยู่ในสภาพที่ไม่ปลอดภัย สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ กฟน. ได้ทุกเขต หรือที่ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง MEA Call Center 1130 รวมถึงสามารถแจ้งผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียของ กฟน. หรือ แจ้งผ่าน MEA Smart Life ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนระบบ iOS และ Android ของ กฟน. ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

#พลังงานเพื่อชีวิตเมืองมหานคร
Energy for city life, Energize smart living