MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ข่าวประชาสัมพันธ์

MEA ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2563

8 กุมภาพันธ์ 2563 1347
วันนี้ (8 กุมภาพันธ์ 2563) นายพงษ์ศักดิ์ ละมูนกิจ นายวันชัย เจียรวัฒนาวิทย์ และนายวีรวัจน์ บัวทอง รองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงาน MEA รวมถึงหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 400 รูป ในกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2563 เพื่อร่วมกันทำความดี ละเว้นความชั่ว ถวายเป็นพุทธบูชา น้อมนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา นำมาปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ณ ลานรอบองค์พระประธานพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม