MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้บริหาร MEA รับมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” ประจำปี 2563

7 กุมภาพันธ์ 2563 1388
 วันนี้ (7 กุมภาพันธ์ 2563) นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” ในพิธีสดุดีกองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2563 โดยมี นายสันติ นำสินวิเชษฐชัย และนายวิลาศ เฉลยสัตย์ รองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA เข้ารับมอบ ในการนี้ นายกีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์ ผู้ว่าการ MEA พร้อมด้วยผู้บริหาร และข้าราชการจากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมงานฯ ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก วิภาวดี

กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน จัดพิธีรับมอบเครื่องหมายฯ ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และมอบใบประกาศเกียรติคุณ เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติในฐานะเป็นผู้ประกอบคุณประโยชน์แก่กิจการกองอาสารักษาดินแดนและประเทศชาติเป็นส่วนรวม สมควรได้รับการยกย่องให้ได้รับเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” ทั้งนี้ MEA ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมที่จะตั้งใจปฏิบัติงาน พัฒนานวัตกรรมระบบไฟฟ้าและพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สร้างความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติต่อไป

รูปภาพ