MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ข่าวประชาสัมพันธ์

MEA มอบปฏิทินปีใหม่ในรูปแบบอักษรเบรลล์ ให้แก่สมาคมคนตาบอดเเห่งประเทศไทย

13 มกราคม 2563 1139

วันนี้ (13 มกราคม 2563) นายวิลาศ เฉลยสัตย์ รองผู้ว่าการไฟฟ้านครหลวง พร้อมด้วย นางสาวผ่องพรรณ กัลลประวิทย์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA ส่งมอบปฏิทินปีใหม่ ที่ผลิตขึ้นในรูปแบบอักษรเบรลล์ มอบให้แก่สมาคมคนตาบอดเเห่งประเทศไทย จำนวน 500 ชุด ซึ่ง MEA ได้จัดทำปฎิทินมาต่อเนื่อง 3 ปี ตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปัจจุบัน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และอำนวยความสะดวกกับผู้พิการทางสายตาให้มีความเท่าเทียมทางสังคม ณ อาคารวัฒนวิภาส การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่ คลองเตย

รูปภาพ