MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ข่าวประชาสัมพันธ์

MEA ร่วมสหภาพ และภาคี จัดกิจกรรม “ผ้าป่าเพื่อการศึกษา” มอบลานกีฬาเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ

10 มกราคม 2563 1191

วันนี้ (10 มกราคม 2563) นายกีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์ ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA พร้อมด้วย นายคมสันทองศิริ ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง คณะผู้บริหาร ร่วมกับ สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง และมูลนิธิไพศาล ธวัชชัยนันท์ จัดพิธีปล่อยขบวนรถในโครงการ ผ้าป่าเพื่อการศึกษา” เพื่อส่งมอบความสุขให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ห่างไกล โดยการบริจาคสนามเด็กเล่นกลางแจ้ง สนามตะกร้อ สนามวอลเล่ย์บอล อ่างล้างหน้า ประตูทางเข้าโรงเรียน สื่อการเรียนการสอน และวัสดุอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนอื่น   พร้อมจัดงาน วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 10 - 12 มกราคม 2563 โรงเรียนสหภาพแรงงานการไฟฟ้านครหลวง .บ่อโพธิ์ .นครไทย .พิษณุโลก 

 

รูปภาพ