MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ข่าวประชาสัมพันธ์

3 การไฟฟ้า เดินหน้ามาตรการนำร่อง EERS ตั้งเป้าประหยัดไฟฟ้าในปี 62 กว่า 20 ล้านหน่วย

13 พฤษภาคม 2562 1041
 การไฟฟ้าผนึกกำลังเดินหน้านำร่องมาตรการบังคับใช้เกณฑ์มาตรฐานอนุรักษ์พลังงานสำหรับผู้ผลิตและจำหน่ายพลังงานหรือมาตรการEERS พร้อมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการกับพันธมิตรและผู้เข้าร่วมโครงการฯตั้งเป้าสามารถประหยัดไฟฟ้าในปี2562 ได้กว่า20 ล้านหน่วย


วันนี้(13 พฤษภาคม2562) นายวีรวัจน์บัวทองรองผู้ว่าการแผนและพัฒนาองค์กรการไฟฟ้านครหลวง(กฟน.) นายศรัณย์พงศ์อาชว์สุนทรรองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(PEA) และนายกฎชยุตม์บริบูรณ์จตุพรรองผู้ว่าการประจำสำนักผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) ร่วมเป็นประธานในงานแถลงผลการดำเนินงานและการประชุมเชิงปฏิบัติการมาตรการEERS โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้เข้าร่วมโครงการเข้าร่วมงานห้องริชมอนด์บอลรูมโรงแรมริชมอนด์


นายวีรวัจน์บัวทองรองผู้ว่าการกฟนกล่าวว่าการดำเนินงานโครงการนำร่องมาตรการEERS  มีเป้าหมายเพื่อนำร่องศึกษาถึงผลการลดการใช้ไฟฟ้าค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานปัญหาอุปสรรคและศักยภาพของภาคการใช้ไฟฟ้าต่างๆจากการลงพื้นที่จริงโดยในปี2562 กฟนมีโครงการด้านการอนุรักษ์พลังงานทั้งหมดโครงการประกอบด้วยโครงการกฟนล้างแอร์ลดโลกร้อนเป็นโครงการที่กฟนให้บริการล้างเครื่องปรับอาการศแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าเป็นประจำทุกปีในอัตราค่าบริการพิเศษเพียง300 บาทจำนวนจำกัดที่25,000 เครื่องเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ใช้ไฟฟ้าตระหนักถึงการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศและประหยัดพลังงานลดค่าไฟฟ้าร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมและช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โครงการส่งเสริมการประหยัดไฟฟ้าด้วยหลอดLED ซึ่งนำร่องในกลุ่มอาคาร/โรงงานขนาดกลางและขนาดเล็กโดยกฟนจะสนับสนุนผลประหยัดให้หน่วยละบาทรวมทั้งโครงการจำนวนล้านบาทเริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่เมษายน- 15 พฤษภาคม2562 หรือจนกว่าเงินสนับสนุนจะหมดซึ่งผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดหรือดาวน์โหลดใบสมัครผ่านทางเว็บไซต์กฟนและโครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร(MEA Energy Saving Building) หรือโครงการประกวดอาคารประหยัดพลังงานเพื่อให้ความรู้และคำแนะนำด้านการอนุรักษ์พลังงานสำหรับอาคารที่ได้รับรางวัลจะได้รับเครื่องหมายแสดงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารและเงินรางวัลโดยคาดว่าจะเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการได้ในปลายปี2562


สำหรับมาตรการEERS เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ของแผนอนุรักษ์พลังงาน.. 2558 - 2579 (Energy Efficiency Plan : EEP 2015) ซึ่งเป็นมาตรการบังคับใช้เกณฑ์มาตรฐานอนุรักษ์พลังงานสำหรับผู้ผลิตและผู้จำหน่ายพลังงาน(Energy Efficiency Resources Standards : EERS) โดยกำหนดให้การไฟฟ้าดำเนินโครงการนำร่องในช่วงปี2561 – 2565 เพื่อศึกษาถึงผลการลดการใช้ไฟฟ้าก่อนนำมากำหนดแนวทางเป็นการดำเนินงานมาตรการภาคบังคับในปี2566 - 2579 อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปโดยแบ่งมาตรการดำเนินงานที่เหมาะสมประเภทประกอบด้วยมาตรการให้คำปรึกษาดำเนินงานในลักษณะที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าในกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีศักยภาพทุกภาคส่วนมาตรการใช้แรงจูงใจทางการเงินสนับสนุนการเงินแก่กลุ่มเป้าหมายที่มีความต้องการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานและมาตรการลักษณะภาพรวม(Mass) ส่งเสริมการประหยัดพลังงานในภาพรวมทั้งนี้คาดการณ์ว่าจะสามารถลดการใช้ไฟฟ้าในช่วงโครงการนำร่องนี้รวม206 ล้านหน่วย


#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

Energy for city life, Energize smart living

รูปภาพ