MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ข่าวประชาสัมพันธ์

กฟน. ต้อนรับคณะฯ บรอ. รุ่น 6 เยี่ยมชมศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้า อุโมงค์สายส่งไฟฟ้าใต้ดิน และ รถ EV

20 เมษายน 2562 951
นายเทพศักดิ์ ฐิตะรักษา รองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ต้อนรับ พล.ต.ท.อภิรัต นิยมการ ผู้บัญชาการศึกษา กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พร้อมเจ้าหน้าที่และคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมภาครัฐร่วมเอกชน (บรอ.) รุ่นที่ 6 จำนวน 95 คน ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมดูงานศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้า (SCADA) ซึ่งเป็นระบบที่ใช้ในการควบคุมการจ่ายไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพและปลอดภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมเยี่ยมชมอุโมงค์สายส่งไฟฟ้าใต้ดินระหว่างสถานีต้นทางบางกะปิถึงสถานีต้นทางชิดลม ซึ่งเป็นอุโมงค์สายส่งไฟฟ้าแรงสูงขนาดแรงดัน 230 kV แห่งแรกของประเทศไทย และชมรถยนต์ไฟฟ้า (EV) และสถานีอัดประจุไฟฟ้า ของ กฟน. เพื่อเป็นการศึกษาการบริหารจัดการ แนวทางการแก้ไขปัญหา และแนวทางการพัฒนาองค์กร อันจะเป็นการเพิ่มประสบการณ์และก่อให้เกิดแนวคิดที่กว้างขวางต่อไป ณ การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานเพลินจิต เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา

#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
Energy for city life, Energize smart living