MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ข่าวประชาสัมพันธ์

กฟน. จัดงาน “มหานครสานสัมพันธ์” 3 การไฟฟ้า

8 มีนาคม 2562 1328
 วันนี้ (8 มีนาคม 2562) นายจาตุรงค์ สุริยาศศิน ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) พร้อมด้วยนางสาวผาสุก สัมปุณณะโชติ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร กฟน.  ให้การต้อนรับ นางอังคณา สุขวิบูลย์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นางอรชพร เส้นแก้วใส รองผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) พร้อมด้วยนักประชาสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่สายงานสื่อสารองค์กรจากทั้ง 3 การไฟฟ้า มากกว่าร้อยคน ร่วมกิจกรรม “มหานครสานสัมพันธ์” เพื่อสานสัมพันธ์งานสื่อสารองค์กร 3 การไฟฟ้า การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร และเทคโนโลยีทั้งด้านการสื่อสารองค์กร ตลอดจนภารกิจของทั้งสามหน่วยงาน เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านการสื่อสารของทั้ง 3 การไฟฟ้า นำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งทางด้านพลังงานไฟฟ้าของประเทศ เพื่อยกระดับคุณภาพงานบริการประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ซึ่งปีนี้จัดโดย กฟน.  ณ อาคารวัฒนวิภาส การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่ คลองเตย 
 
#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
Energy for city life, Energize smart living