MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ข่าวประชาสัมพันธ์

กฟน. ร่วมประดับไฟงานเฉลิมพระเกียรติ ร.2

10 กุมภาพันธ์ 2562 526
การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ร่วมสนับสนุนการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นโดยมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ อุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (อุทยาน .2) อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ระหว่างวันที่ 9 - 10 กุมภาพันธ์ 2562


เนื่องด้วยวันที่ 24 กุมภาพันธ์ เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้จัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปี 2562 ขึ้น ซึ่ง กฟน. ในฐานะหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านระบบไฟฟ้า มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร มีศักยภาพความพร้อมด้านเทคโนโลยี ความชำนาญเกี่ยวกับระบบส่งและระบบจำหน่ายไฟฟ้า อีกทั้งยังรับผิดชอบดูแลระบบไฟฟ้าในพื้นที่พระราชวังต่าง จึงได้รับหน้าที่ในการดูแลระบบไฟฟ้าและตกแต่งไฟประดับภายในงานให้สวยงามสมพระเกียรติ


รูปภาพ