MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ข่าวประชาสัมพันธ์

กฟน. เชิญชวนโหลดแอป MEA Smart Life เตรียมสมัครล้างแอร์ลดโลกร้อนราคาพิเศษ

9 กุมภาพันธ์ 2562 7721

การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เชิญชวนผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยและอาคารพาณิชย์ของ กฟน. ดาวน์โหลด “MEA Smart Life Application” พร้อมลงทะเบียนการใช้งาน เพื่อรับสิทธิ์สมัครในโครงการล้างแอร์ลดโลกร้อนประจำปี 2562 ในราคาพิเศษเพียง 300 บาท จำกัดไม่เกินคนละ 2 เครื่อง รวมจำนวนทั้งโครงการฯ 25,000 เครื่อง โดยจะเปิดระบบรับสมัครพร้อมกันเช้าวันที่ 14 กุมภาพันธ์ นี้


นางสาวผาสุก สัมปุณณะโชติ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เปิดเผยว่า กฟน. ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่จำหน่ายกระแสไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ มีความตระหนักเกี่ยวกับปัญหาโลกร้อน และมลภาวะทางอากาศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และปัญหาฝุ่น PM 2.5 ซึ่งการใช้เครื่องปรับอากาศที่ด้อยประสิทธิภาพขาดการดูแลไม่ได้ทำความสะอาดเป็นเวลานานอาจทำให้มีฝุ่นละอองและสิ่งสกปรกต่าง เข้าไปอุดตันทำให้เครื่องปรับอากาศทำงานหนัก และทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพ ใช้พลังงานมากในการทำความเย็นเป็นสาเหตุทำให้ใช้กระแสไฟฟ้ามากขึ้นและก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน 


 

ด้วยเหตุนี้ กฟน. จึงดำเนินโครงการล้างแอร์ลดโลกร้อนเป็นประจำอย่างต่อเนื่องทุกปี ในราคาพิเศษเพียงเครื่องละ 300 บาท จากราคาปกติ 600-800 บาท (ไม่รวมเติมน้ำยาแอร์) และเพื่อเป็นการกระจายโอกาสการเข้าร่วมบริการดังกล่าวอย่างทั่วถึง ในปีนี้ กฟน. จึงจำกัดสิทธิ์การรับสมัครสูงสุดเพียงคนละ 2 เครื่อง/เครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า กำหนดจำนวนที่เปิดรับสมัครทั้งหมดของโครงการฯ 25,000 เครื่อง โดยผู้ที่มีสิทธิ์สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ต้องเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยและอาคารพาณิชย์ ที่ในเขตพื้นที่การให้บริการของ กฟน.