MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ข่าวประชาสัมพันธ์

กฟน. ร่วมงานสภากาชาด ขอบคุณฮีโร่นักวิ่ง Virtual Run 2,000,000 Km.

7 กุมภาพันธ์ 2562 400
 วันนี้ (7 กุมภาพันธ์ 2562) นายจาตุรงค์ สุริยาศศิน ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ในฐานะผู้แทน กฟน. ร่วมงานขอบคุณฮีโร่ (บริษัท) ใจบุญและร่วมแถลงข่าว "ความสำเร็จโครงการวิ่งกระตุกหัวใจ Virtual Run 2,000,000 Km. สู่เป้าหมาย 10,000,000 Km." ซึ่งจัดขึ้นโดยสภากาชาดไทย โดยมี คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม เหรัญญิก สภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธี ห้อง The Play House โรงละคร เคแบงก์สยามพิฆเนศ ชั้น 7 ศูนย์การค้าสยามสแควร์วัน 


ผู้ช่วยผู้ว่าการ กฟน. กล่าวว่า กฟน. ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ด้วยความมุ่งมั่นต้องการพัฒนาต่อยอดวิถีชีวิตคนเมืองมหานคร สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ สืบเนื่องจากความสำเร็จของกิจกรรม วิ่งกระตุกหัวใจ Virtual Run 2,000,000 Km. ซึ่งเป็นการวิ่งเพื่อการช่วยสภากาชาดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจ (AED) ที่ได้เริ่มต้นเมื่อวันที่ 29 มกราคม ผ่านมา ได้รับการตอบรับจากประชาชนทั่วไปอย่างมาก ทำให้การวิ่งสะสมระยะทางเป้าหมาย 2,000,000 กิโลเมตร ถึงเป้าหมายภายในระยะเวลา 1 สัปดาห์ ในครั้งนี้จึงเป็นการเตรียมกิจกรรมต่อไปเพื่อให้นักวิ่งสะสมระยะทางไปสู่เป้าหมาย 10,000,000 กิโลเมตร โดยมีกำหนดวันปิดกิจกรรมในวันที่ 16 มีนาคม 2562 โดยการวิ่งทุก 1 กิโลเมตร จะมีมูลค่าเท่ากับ 25 บาท เพื่อเป็นทุนในการซื้อเครื่องกระตุกหัวใจ (AED) ต่อไป ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/redcrossforaed/


#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

Energy for city life, Energize smart living

รูปภาพ