MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ข่าวประชาสัมพันธ์

กฟน. ร่วมบริจาคเงินสงเคราะห์เนื่องในวันทหารผ่านศึก

4 กุมภาพันธ์ 2562 403
 วันนี้ (4 กุมภาพันธ์ 2562) นายกีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์ ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ร่วมบริจาคเงินสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก เนื่องในวันทหารผ่านศึก เป็นเงินจำนวน 100,000 บาท ให้แก่สมาคมแม่บ้านทหารอากาศ ด้วยการสนับสนุนแจกันดอกไม้ที่ระลึกวันทหารผ่านศึก (ดอกป๊อปปี้) เป็นสาธารณกุศล รวมทั้งหารายได้สมทบทุนสงเคราะห์ครอบครัวทหาร ตำรวจ พลเรือน และอาสาสมัครที่อุทิศตนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละในการป้องกันประเทศชาติ อาคารวัฒนวิภาส การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่ คลองเตย

 

#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

Energy for city life, Energize smart living