MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ข่าวประชาสัมพันธ์

กฟน. ย้ายสถานที่ตั้งการไฟฟ้านครหลวงเขตลาดพร้าว

6 ธันวาคม 2561 11453

การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) มุ่งพัฒนางานบริการให้กับประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่เขตลาดพร้าวให้ได้รับบริการที่สะดวกยิ่งขึ้น จึงดำเนินการย้ายที่ทำการไฟฟ้านครหลวงเขตลาดพร้าว ไปยังสถานที่ตั้งแห่งใหม่ บริเวณ เลขที่ 1 ถนนคลองลำเจียก แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. 10230 โดยมีกำหนดเปิดให้บริการในวันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561 และในวันที่ 1 มกราคม 2562 จะเปลี่ยน ชื่อที่ทำการ เป็น การไฟฟ้านครหลวงเขตนวลจันทร์

 

ดูแผนที่ คลิก https://goo.gl/maps/RzJsDE7RA9B2

 

รูปภาพ