MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ข่าวประชาสัมพันธ์

กฟน. จัดพิธีทอดถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561

7 พฤศจิกายน 2561 452
 วันนี้ (7 พฤศจิกายน 2561) นายกีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์ ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เป็นประธานในพิธีทอดถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กฟน. ประจำปี 2561 โดยมีคณะผู้บริหารระดับสูง ผู้ตรวจการ หัวหน้าหน่วยงาน พนักงานการไฟฟ้านครหลวง และประชาชนผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมพิธี วัดราชบุรณราชวรวิหาร ซึ่งมียอดเงินทำบุญรวมทั้งสิ้น 1,890,101 บาท นอกจากนี้ กฟน. ยังได้มอบเงินสนับสนุนจำนวน 200,000 บาท ให้แก่โรงเรียนวัดราชบูรณะ เพื่อใช้ในการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์สำหรับการเรียนการสอนต่อไป

รูปภาพ