MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ข่าวประชาสัมพันธ์

กฟน. รับโล่งานวิศวกรรมแห่งชาติ 2561 พร้อมร่วมโชว์นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าขับเคลื่อนมหานคร

2 พฤศจิกายน 2561 410

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ให้ พลเอก บัณฑิต มลายอริศูนย์ เป็นผู้แทนพระองค์ เป็นประธานเปิดงานและมอบโล่ที่ระลึกผู้สนับสนุนในงานประชุมใหญ่วิศวกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2561 ภายใต้หัวข้อ Engineering for Society, Smart Engineering, Smart Life, Smart Nation โดยมี นายพงศ์ศักดิ์ ธรรมบวร รองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เป็นตัวแทน กฟน. เข้ารับมอบ ฮอลล์ 9 อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา 

 

กฟน. ถือเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการจัดงานประชุมใหญ่วิศวกรรมแห่งชาติพร้อมร่วมจัดแสดงนิทรรศการนำเสนอนวัตกรรมความก้าวหน้าทางด้านวิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง ในครั้งนี้ กฟน. ได้นำนวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าในด้านต่าง มาจัดแสดงให้แก่ประชาชนที่สนใจได้สัมผัสอย่างใกล้ชิด โดยประกอบด้วย เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า หรือ Electric Vehicle (EV) พร้อมเครื่องอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า (EV Charging Station) เพื่อรองรับยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งถือเป็นยนตกรรมแห่งอนาคตที่เริ่มมีการใช้งานเพิ่มมากขึ้นในเมืองหลวง และ กฟน. ถือเป็นหน่วยงานต้นแบบที่นำรถยนต์ไฟฟ้าเข้ามาใช้ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนการวิจัยและพัฒนาเพื่อลดมลพิษอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ยังจัดแสดง MEA Smart Life Application ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ทันสมัยเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้า โดยสามารถแจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้องให้ กฟน. ทราบได้อย่างรวดเร็วตลอด 24  ชั่วโมง พร้อมแสดงประวัติการใช้ไฟฟ้าย้อนหลังได้ 6 เดือน และดูค่าไฟฟ้าย้อนหลังได้ทันที รวมถึงมีฟังก์ชันชำระค่าไฟฟ้าผ่านบัตรเครดิต (Visa และ Mastercard) และสร้าง QR Code หรือ Barcode เพื่อชำระค่าไฟฟ้าที่หน้าเคาน์เตอร์ได้ทันที ซึ่งผู้สนใจสามารถเข้าชมงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2561 ได้ระหว่างวันที่ 1 - 3 พฤศจิกายน 2561 ฮอลล์ 9 อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

 

นอกจากนี้ ในวันนี้ (2 พฤศจิกายน 2561) ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) เป็นประธานเปิดงานฉลองครบรอบ 75 ปี วสท. และมอบโล่เกียรติคุณให้แก่ นายพงศ์ศักดิ์ ธรรมบวร รองผู้ว่าการ กฟน. เพื่อเชิดชูเกียรติในฐานะผู้ประกอบคุณประโยชน์ให้แก่ วสท. ห้อง Grand Diamond Ballroom อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี

 

กฟน. 60 ปี ก้าวสู่วิถีอนาคต

Leveraging beyond Tomorrow

……………………………………………

"Smart Metro"

| ระบบไฟฟ้ามั่นคง บริการมั่นใจ ห่วงใยสังคม |

รูปภาพ