MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ข่าวประชาสัมพันธ์

กฟน. มอบตราสัญลักษณ์เชิดชูอาคารประหยัดพลังงานแก่ โตโยต้า ไดฮัทสุ เอ็นจิเนียริ่งฯ

26 ตุลาคม 2561 502
 นายสันติ นำสินวิเชษฐชัย ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เป็นประธานมอบโล่รางวัลพร้อมตราสัญลักษณ์กฟน. อาคารประหยัดพลังงานประเภทอาคารสำนักงาน ในโครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร ให้แก่ บริษัท โตโยต้า ไดฮัทสุ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด เพื่อเชิดชูอาคารที่ดำเนินการด้านอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่อง โดยมีปริมาณและคุณภาพการใช้พลังงานตามเกณฑ์ MEA Index ของการไฟฟ้านครหลวง บริษัท โตโยต้า ไดฮัทสุ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา

 

กฟน. 60 ปี ก้าวสู่วิถีอนาคต

Leveraging beyond Tomorrow

……………………………………………

"Smart Metro"

| ระบบไฟฟ้ามั่นคง บริการมั่นใจ ห่วงใยสังคม |

รูปภาพ