MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ข่าวประชาสัมพันธ์

กฟน. ลงพื้นที่พบประชาชนก่อนนำสายไฟฟ้า สายสื่อสารลงใต้ดินโครงการพระราม 3 ระยะที่ 2

20 กันยายน 2561 1023
 การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ลงพื้นที่เพื่อชี้แจงข้อมูลสร้างความรับรู้ เข้าใจแก่ประชาชนในการดำเนินงานโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน โครงการถนนพระราม 3 (ช่วงสะพานพระราม 9 - เลียบทางพิเศษเฉลิมมหานคร) รวมถึงรับทราบปัญหานำไปแก้ไขเพื่อลดผลกระทบระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง ตลาดนัดชุมชนตรงข้ามโรงเรียนนนทรีวิทยา และโรงเรียนวัดช่องลม เมื่อวันที่ 19 กันยายน ที่ผ่านมา


สำหรับโครงการพระราม 3 ช่วงสะพานพระราม 9 ถึงบริเวณเลียบทางพิเศษเฉลิมมหานคร มีมูลค่าโครงการทั้งสิ้น 1,520 ล้านบาท ซึ่งเป็นการดำเนินงานต่อจากโครงการพระราม 3 ช่วงสะพานพระราม 9 ถึงบริเวณสะพานกรุงเทพ  ระยะเวลาดำเนินงานเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน 2560 ถึง ตุลาคม 2563 โดยทั้งหมดถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่ ครม. มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 อนุมัติวงเงินลงทุนเพิ่ม 3 โครงการ  ได้แก่ 1) โครงการปทุมวัน จิตรลดา พญาไท (เพิ่มเติม) 2) โครงการนนทรี และ 3) โครงการพระราม 3 เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีแนวโน้มความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยการลงพื้นที่สร้างความเข้าใจในครั้งนี้ได้เลือกเส้นทางจากโรงเรียนนนทรีวิทยาถึงแยกพระรามที่ 3-นราธิวาส ระยะทางประมาณ 1 กม. เนื่องจากเป็นพื้นที่การก่อสร้างระบบสายไฟฟ้าแรงต่ำ ในช่วงเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2561 ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเข้าใจในโครงการฯ พร้อมทั้งรับทราบปัญหาเพื่อนำไปแก้ไข ช่วยลดผลกระทบระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง โดยเฉพาะผู้ที่ต้องสัญจรผ่านบริเวณทางเท้าในถนนดังกล่าว 


ในด้านภาพรวมโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินของ กฟน. มีโครงการรวมระยะทางทั้งสิ้น 214.6 กิโลเมตร มีกำหนดแล้วเสร็จภายในปี 2564 โดยแบ่งเป็น โครงการที่ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ 45.6 กิโลเมตร โครงการที่อยู่ระหว่างกำลังดำเนินการ 41.7 กิโลเมตร และโครงการที่อยู่ในแผนรองรับการเป็นมหานครแห่งอาเซียน 127.3 กิโลเมตร 


//////////////////////


กฟน. 60 ปี ก้าวสู่วิถีอนาคต

Leveraging beyond Tomorrow

……………………………………………

"Smart Metro"

| ระบบไฟฟ้ามั่นคง บริการมั่นใจ ห่วงใยสังคม |