MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ข่าวประชาสัมพันธ์

กฟน. ผนึกกำลัง กฟผ. กฟภ. ขสมก.และ สวทช. ร่วมพัฒนาผลิตรถโดยสารไฟฟ้าจากรถเมล์เก่าครั้งแรกในประเทศไทย

19 กันยายน 2561 1819

วันนี้ (19 กันยายน 2561) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) พร้อมด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) แถลงข่าวและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการการพัฒนารถโดยสารประจำทางใช้แล้วของ ขสมก. เป็นรถโดยสารไฟฟ้าครั้งแรกในประเทศไทย พร้อมจัดทำบทวิเคราะห์ความเป็นไปได้ ความคุ้มค่าในการนำรถโดยสารไฟฟ้าที่ได้รับการพัฒนามาขยายผลใช้งานเป็นรถโดยสารประจำทางจริง เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไทยให้สูงขึ้น และสร้างขีดความสามารถแข่งขันกับต่างประเทศ โรงแรม เซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ

 

นายกีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์ รองผู้ว่าการ กฟน. เปิดเผยว่า กฟน. มุ่งเป็นผู้นำเทคโนโลยีสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าที่ทันสมัย ได้เตรียมความพร้อมรองรับการใช้รถยนต์ไฟฟ้าทดแทนรถยนต์น้ำมันในอนาคตเนื่องจากเป็นพลังงานที่สะอาดและประหยัด โดย กฟน. ได้ร่วมสนับสนุนและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน อย่างต่อเนื่อง สำหรับประเทศไทยเองนั้นมีผู้ประกอบการที่สามารถผลิตรถโดยสารใช้เองมานาน ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมให้เกิดการใช้รถไฟฟ้าในประเทศ ในครั้งนี้จึงมีความเห็นร่วมกันที่จะส่งเสริมอุตสาหกรรมสำหรับผู้ประกอบการไทยที่มีศักยภาพได้พัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีของตนไปสู่การผลิตรถโดยสารไฟฟ้า โดยการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อจัดทำโครงการปรับเปลี่ยนรถประจำทางให้กลายเป็นรถยนต์ไฟฟ้า (E-Bus) โดยใช้งบวิจัยจาก 3 การไฟฟ้ารวม 30 ล้านบาท ซึ่งจะดำเนินโครงการเป็นเวลา 2 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 19 .. 2561 เป็นต้นไป

 

โดยเบื้องต้นจะนำรถโดยสารประจำทางประเภทปรับอากาศของ ขสมก. ที่ไม่ใช้แล้วแต่มีสภาพดี จำนวน 4 คัน มาดัดแปลงเครื่องยนต์จากเชื้อเพลิงน้ำมันให้กลายเป็นเครื่องยนต์ไฟฟ้า เพื่อใช้เป็นต้นแบบให้ 4 หน่วยงาน (กฟน. กฟผ. กฟภ. และ สวทช.) นำไปทดลองขับใช้งานจริง ก่อนจะขยายไปสู่การให้บริการประชาชนในอนาคต โดยโครงการนี้จะเป็นส่วนสำคัญช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย ให้สามารถเรียนรู้พัฒนาไปสู่การผลิตและประกอบรถ EV รวมถึงรถ E- Bus ขึ้นภายในประเทศไทย โดยผลที่ได้จากโครงการนี้สามารถดำเนินการต่อยอดในเชิงนโยบายให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและประเทศต่อไป

 

 

กฟน. 60 ปี ก้าวสู่วิถีอนาคต

Leveraging beyond Tomorrow

……………………………………………

"Smart Metro"

| ระบบไฟฟ้ามั่นคง บริการมั่นใจ ห่วงใยสังคม |

รูปภาพ