MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ข่าวประชาสัมพันธ์

กฟน. จัดสัมมนาเสริมสร้างความรู้เข้มข้น มุ่งลดอุบัติเหตุ เพิ่มความปลอดภัยทำงานใกล้สายไฟแรงสูง

16 สิงหาคม 2561 497
วันนี้ (16 สิงหาคม 2561) นายนิพนธ์ จิรทวีวุฒิ ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมสัมมนาความปลอดภัยการทำงานใกล้แนวสายไฟฟ้าแรงสูงรุ่นที่ 3 ประจำปี 2561 ให้แก่ผู้ประกอบการติดตั้งป้ายโฆษณา และผู้ประกอบการก่อสร้างใกล้แนวสายไฟฟ้าแรงสูง ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และลดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานใกล้แนวสายไฟฟ้าแรงสูง การไฟฟ้านครหลวงเขตสมุทรปราการ 

 

ผู้ช่วยผู้ว่าการ กล่าวว่า กฟน. ได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานใกล้แนวสายไฟฟ้าแรงสูง เนื่องจากที่ผ่านมา สถิติอุบัติเหตุจากผู้ปฏิบัติงานบริเวณใกล้แนวสายไฟฟ้าแรงสูงเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ ความเข้าใจ และไม่ทราบถึงอันตรายในการทำงานใกล้แนวสายไฟฟ้าแรงสูง ทำให้เกิดความเสี่ยงในการสูญเสียชีวิตและทุพพลภาพ กฟน. จึงได้จัดการสัมมนาความปลอดภัยการทำงานใกล้แนวสายไฟฟ้าแรงสูง แก่ผู้ประกอบการติดตั้งป้ายโฆษณา ผู้ควบคุมงาน และผู้ปฏิบัติงานที่ต้องทำงานใกล้แนวสายไฟฟ้าแรงสูงในพื้นที่เขตจำหน่ายของ กฟน. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระบบการจ่ายไฟฟ้าของ กฟน. มาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานใกล้แนวสายไฟฟ้าแรงสูง กฎหมายด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า อันตรายจากไฟฟ้าและการป้องกัน รวมถึงทักษะการช่วยเหลือและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น (CPR) นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมสัมมนายังจะได้ชมการสาธิตวิธีป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าแรงสูงด้วยอุปกรณ์และการปฏิบัติงานจริงของพนักงาน กฟน. ในสถานที่โครงการก่อสร้างจริง พร้อมยังได้มีโอกาสสอบถามข้อมูลร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญของ กฟน. โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อร่วมกันหาแนวทางในการป้องกันการเกิดอันตรายจากไฟฟ้า รวมถึงป้องกันปัญหาไฟฟ้าดับจากการก่อสร้างใกล้แนวสายส่งไฟฟ้า สร้างความมั่นคงในระบบไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

 

ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นเสา-สายหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าของ กฟน. ชำรุด หรืออยู่ในสภาพที่ไม่ปลอดภัย สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ กฟน. ได้ทุกเขต หรือแจ้งได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง MEA Call Center 1130 ได้ตลอด 24 ชม. รวมถึงสามารถแจ้งผ่านช่องทางสะดวกทันสมัย MEA Smart Life Application ดาวน์โหลดฟรีทั้งระบบ iOS และ Android บน Smart phone ที่ http://is.gd/KlyQKF

 

กฟน. 60 ปี ก้าวสู่วิถีอนาคต

Leveraging beyond Tomorrow

……………………………………………

"Smart Metro"

| ระบบไฟฟ้ามั่นคง บริการมั่นใจ ห่วงใยสังคม |