MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ข่าวประชาสัมพันธ์

กฟน. ลงนาม MOU รฟม. ใช้ที่ดิน กฟน. เขตสามเสน ก่อสร้างสถานีศรีย่าน โครงการรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีม่วงช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ

15 สิงหาคม 2561 618
วันนี้ (15 สิงหาคม 2561) นายชัยยงค์ พัวพงศกร ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เรื่องการใช้ที่ดินของการไฟฟ้านครหลวงเพื่อก่อสร้างสถานีโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูนราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) ระหว่างการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เพื่อให้ใช้ที่ดินบริเวณการไฟฟ้านครหลวงเขตสามเสน ในการก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้าศรีย่าน อำนวยความสะดวกในการเดินทางและติดต่อราชการให้แก่ประชาชนและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจในย่านสามเสน อาคารสำนักงานใหญ่ รฟม. ถนนพระราม 9 กรุงเทพฯ

 

ผู้ว่าการ กฟน. เปิดเผยว่า กฟน. เดินหน้าขับเคลื่อนการเป็นมหานครไร้สาย Smart Metro” อีกทั้งมีความตระหนักในการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคเพื่อประชาชน พร้อมบูรณาการกับทุกหน่วยงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รฟม. ที่เร่งเดินหน้าสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าสายต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการเดินทางให้แก่ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล โดยในครั้งนี้ รฟม. จะดำเนินการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูนราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) ซึ่งเป็นโครงการที่เชื่อมต่อการเดินทางให้แก่ประชาชนระหว่างจังหวัดนนทบุรี กรุงเทพมหานคร และจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งทั้งหมดล้วนเป็นพื้นที่จำหน่ายกระแสไฟฟ้าของ กฟน. โดยเส้นทางของรถไฟฟ้าสายดังกล่าว ยังผ่านในพื้นที่การไฟฟ้านครหลวงเขตสามเสน ซึ่ง กฟน. มีความยินดีและเต็มใจเป็นอย่างยิ่งในความร่วมมือต่อการให้ใช้ที่ดินบริเวณดังกล่าวในการก่อสร้างสถานศรีย่าน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการเดินทางไปยังพื้นที่ต่าง ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ลดปัญหาการจราจร รวมไปถึงอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณดังกล่าว และที่ต้องการมาติดต่อใช้บริการที่ กฟน. เขตสามเสน ตลอดจนสถานที่ราชการโดยรอบ รวมไปถึงเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้แก่ผู้ประกอบการในย่านสามเสนอีกด้วย

 

ผู้ว่าการ กฟน. กล่าวต่อไปว่า นอกเหนือจากการให้ใช้ที่ดินสำหรับก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้าในครั้งนี้แล้ว ที่ผ่านมา กฟน. ยังได้ดำเนินโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน ตลอดแนวโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเหลือง (ช่วงลาดพร้าว-สำโรง) โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพู (ช่วงแคราย-มีนบุรี) และโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน (เชิงสะพานพระราม 7 ถึงแยกท่าพระ) โดยในอนาคต กฟน. ยังคงมีแนวทางดำเนินการก่อสร้างตามแผนก่อสร้างรถไฟฟ้าในเส้นทางสายต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเดินหน้าสร้างมหานครไร้สาย Smart Metro อีกด้วย

 

กฟน. 60 ปี ก้าวสู่วิถีอนาคต

Leveraging beyond Tomorrow

……………………………………………

"Smart Metro"

รูปภาพ