MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ข่าวประชาสัมพันธ์

กฟน. ร่วมโชว์นวัตกรรมในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561

11 สิงหาคม 2561 564
การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ร่วมจัดนิทรรศการแสดงนวัตกรรมบริการของ กฟน. ภายในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561” (Thailand Research Expo 2018) ระหว่างวันที่ 9-13 สิงหาคม 2561 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

 

กฟน. มุ่งเน้นการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา เพื่อขับเคลื่อนการสร้างนวัตกรรม  และนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการให้บริการแก่ประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งนวัตกรรมเครื่องอัดประจุไฟฟ้าแบบธรรมดา สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า MEA EV Application ดาวน์โหลดฟรีได้ที่  https://goo.gl/F6C5bV  และแผ่นสะท้อนแสงโคมไฟถนน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่องสว่างของไฟฟ้าสาธารณะให้แก่ประชาชน โดยผลงานทั้งหมดนี้ กฟน. ได้ร่วมนำไปจัดนิทรรศการ บูธหมายเลข NM2 ภายในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561” (Thailand Research Expo 2018) ซึ่งเป็นการร่วมจัดงานครั้งแรกกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) พร้อมหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ 

 

โดยในปีนี้ งานดังกล่าวจัดขึ้นเป็นปีที่ 13 ภายใต้แนวคิดวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยังยืนโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ผู้ทรงเป็นพระบิดาแห่งการวิจัยไทยและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่องานวิจัยไทย นอกจากนี้ยังเป็นเวทีเชื่อมโยงการวิจัยของไทยที่มีศักยภาพไปสู่กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ในระดับประเทศและนานาชาติ รวมถึงการสร้างสรรค์สร้างแรงขับเคลื่อนและทำให้เกิดกลไกสนับสนุนการพัฒนาการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศซึ่งเป็นฐานความรู้ไปสู่กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์

 

กฟน. 60 ปี ก้าวสู่วิถีอนาคต

Leveraging beyond Tomorrow

……………………………………………

"Smart Metro"

| ระบบไฟฟ้ามั่นคง บริการมั่นใจห่วงใยสังคม |

รูปภาพ