MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ข่าวประชาสัมพันธ์

กฟน. ออกหน่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนบ้านวัดหนามแดง

9 สิงหาคม 2561 410
 วันนี้ (9 สิงหาคม 2561) นายสมศักดิ์ บำรุงวัด ผู้อำนวยการไฟฟ้าเขตประเวศ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ประธานในพิธี นำพนักงาน กฟน. ลงพื้นที่จัดกิจกรรมออกหน่วยบริการชุมชนตามโครงการ “เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561” ณ บ้านวัดหนามแดง ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ โดยจัดกิจกรรมลงพื้นที่รณรงค์ให้ความรู้เรื่องการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยตามบ้านเรือน และมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน พร้อมมอบอุปกรณ์กีฬาและตู้ลำโพงกระจายเสียงเคลื่อนที่เพื่อใช้ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของชุมชน
 
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับ MEA Smart Life Application รวมถึงการปรับปรุงเสา – สายไฟฟ้า โคมไฟฟ้าสาธารณะ และเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าในชุมชนให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การตัดแต่งกิ่งไม้ใกล้สายไฟฟ้า เพื่อป้องกันปัญหาไฟฟ้าตก ไฟฟ้าดับ และอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับประชาชน อีกทั้งยังมีการสาธิตการช่วยเหลือผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้า (CPR) นอกจากนี้ยังให้บริการตัดผม ให้บริการตรวจวัดความดัน และแจกยาสามัญประจำบ้านเพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน
 
ทั้งนี้ กฟน. พร้อมให้บริการออกหน่วยดูแลประชาชนตลอดทั้งปีครบทุกพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 และส่งมอบความสุข คุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชนสอดคล้องกับความต้องการของคนในชุมชน เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี พร้อมร่วมเป็นเครือข่ายประสานความร่วมมือสร้างความเข้มแข็งยั่งยืนแก่ชุมชนต่อไป
 
กฟน. 60 ปี ก้าวสู่วิถีอนาคต
Leveraging beyond Tomorrow
……………………………………………
"Smart Metro"
| ระบบไฟฟ้ามั่นคง บริการมั่นใจ ห่วงใยสังคม |