MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ข่าวประชาสัมพันธ์

กฟน. ลงพื้นที่ให้ความรู้การป้องกันอัคคีภัยในชุมชนเขตราษฎร์บูรณะ

29 กรกฎาคม 2561 452
วันนี้ (29 กรกฎาคม 2561) การไฟฟ้านครหลวงเขตราษฎร์บูรณะ ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร การประปานครหลวง ข้าราชการทหารในสังกัดพื้นที่ จัดกิจกรรม "โครงการสร้างเสริมศักยภาพการจัดการอัคคีภัยก่อนเกิดภัยในชุมชนเขตราษฎร์บูรณะ"  ณ ชุมชนสุขสวัสดิ์


สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้การใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย แนะนำข้อมูลงานบริการที่เกี่ยวข้องแก่ประชาชนในชุมชน ในเรื่องการป้องกัน และการแก้ไขสถานการณ์เมื่อเกิดอัคคีภัย โดยการไฟฟ้านครหลวงได้จัดเตรียมผู้เชี่ยวชาญ ให้คำปรึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับ  การติดตั้ง และบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างใกล้ชิด แนะนำการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่ถูกต้องทำให้เสี่ยงต่ออัคคีภัย เช่น การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าเก่าและชำรุด ขาดการดูแลตรวจสอบบำรุงรักษา สายไฟฟ้าที่ใช้มานาน การต่อโยงการใช้ไฟฟ้า ซึ่งอาจนำไปสู่การเกิดอัคคีภัยได้


ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นเสา-สายหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าของ กฟน. ชำรุด หรืออยู่ในสภาพที่ไม่ปลอดภัย สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ กฟน. ได้ทุกเขต หรือแจ้งได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง MEA Call Center 1130 ได้ตลอด 24 ชม. รวมถึงสามารถแจ้งผ่านช่องทางสะดวกทันสมัย MEA Smart Life Application ดาวน์โหลดฟรีทั้งระบบ iOS และ Android บน Smart phone ที่ http://is.gd/KlyQKF 


กฟน. 60 ปี ก้าวสู่วิถีอนาคต

Leveraging beyond Tomorrow

……………………………………………

"Smart Metro"

| ระบบไฟฟ้ามั่นคง บริการมั่นใจ ห่วงใยสังคม |

รูปภาพ