MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศการไฟฟ้านครหลวง เรื่อง การเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน

26 มิถุนายน 2561 11774

ด้วยการไฟฟ้านครหลวงจะดำเนินการปรับปรุงและขยายระบบจำหน่ายพลังไฟฟ้า เพื่อยกระดับคุณภาพไฟฟ้าให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง พัฒนาคุณภาพระบบจำหน่ายไฟฟ้า เพื่อการเป็นมหานครแห่งอาเซียน จึงมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนระบบการจ่ายไฟฟ้าแรงสูงจากระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน ดังนี้
โครงการติวานนท์ - แจ้งวัฒนะ
-  ถนนติวานนท์ ช่วงจาก ถนนรัตนาธิเบศร์ ถึง ถนนแจ้งวัฒนะ
-  ถนนแจ้งวัฒนะ ช่วงจาก ถนนติวานนท์ ถึง คลองบางเขน 

โครงการลาดพร้าว - รามคำแหง
-  ถนนลาดพร้าว    ช่วงจาก ถนนรัชดาภิเษก ถึง ถนนศรีนครินทร์
-  ถนนศรีนครินทร์ ช่วงจาก ถนนลาดพร้าว ถึง ถนนรามคำแหง
-  ถนนรามคำแหง  ช่วงจาก ถนนศรีนครินทร์ ถึง ถนนเพชรบุรี
-  ถนนเพชรบุรี      ช่วงจาก ถนนรามคำแหง ถึง ถนนเอกมัย (ซอยสุขุมวิท ๖๓) 

โครงการสามเสน - รอบพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
-  ถนนสามเสน ช่วงจาก ถนนลูกหลวง ถึง ถนนทหาร
-  ถนนประชาราษฎร์สาย ๑ ช่วงจาก ถนนทหาร ถึง ถนนประชาราษฎร์สาย ๒
-  ถนนทหาร ช่วงจาก ถนนสามเสน ถึง ถนนพระราม ๕
-  ถนนประดิพัทธ์ ช่วงจาก ถนนพระราม ๕ ถึง ถนนพระราม ๖
-  ถนนราชวิถี ช่วงจาก ถนนอู่ทองใน ถึง ถนนสวรรคโลก
-  ถนนสวรรคโลก ช่วงจาก ถนนราชวิถี ถึง ถนนพิษณุโลก
-  ถนนศรีอยุธยา ช่วงจาก ถนนสวรรคโลก ถึง ถนนราชดำเนินนอก
-  ถนนพระราม ๕ ช่วงจาก ถนนลูกหลวง ถึง ถนนสุโขทัย

โครงการสาทร - เจริญราษฎร์
- ถนนเจริญราษฎร์ ช่วงจาก ถนนพระราม ๓ ถึง ถนนสาทร
- ถนนสาทร ช่วงจาก ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ ถึง ถนนพระราม ๔

โครงการวงเวียนใหญ่ - อรุณอมรินทร์
-  ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน ช่วงจาก ถนนรัชดาภิเษก ถึง วงเวียนใหญ่
-  ถนนประชาธิปก ช่วงจาก วงเวียนใหญ่ ถึง เชิงสะพานพระปกเกล้า
-  ถนนอรุณอมรินทร์ ช่วงจาก ถนนประชาธิปก ถึง เชิงสะพานพระราม ๘
-  ถนนพรานนก ช่วงจาก ถนนอรุณอมรินทร์ ถึง ถนนจรัญสนิทวงศ์
-  ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า ช่วงจาก ถนนอรุณอมรินทร์ ถึง ถนนจรัญสนิทวงศ์

โครงการเทพารักษ์ - สุขุมวิท
-  ถนนเทพารักษ์ ช่วงจาก ถนนศรีนครินทร์ ถึง ถนนสุขุมวิท 
-  ถนนสุขุมวิท ช่วงจาก ซอยเทศบาลบางปู ๕๕ ถึง ซอยเทศบาลบางปู ๗๗

โครงการเขตพื้นที่เมืองชั้นใน 
-  ถนนวิทยุ ช่วงจาก ถนนเพลินจิต ถึง ถนนพระราม ๔
-  ถนนสารสิน ช่วงจาก ถนนวิทยุ ถึง ถนนราชดำริ  
-  ถนนหลังสวน ช่วงจาก ถนนสารสิน ถึง ถนนเพลินจิต  
-  ถนนชิดลม ช่วงจาก ถนนเพลินจิต ถึง ถนนเพชรบุรี  
-  ถนนอังรีดูนังต์ ช่วงจาก ถนนพระราม ๑ ถึง ถนนพระราม ๔
-  ถนนเพชรบุรี ช่วงจาก ถนนพญาไท ถึง ทางรถไฟ
-  ถนนราชปรารภ ช่วงจาก ถนนศรีอยุธยา ถึง สามเหลี่ยมดินแดง
-  ถนนราชวิถี ช่วงจาก อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ถึง สามเหลี่ยมดินแดง
-  ถนนดินแดง ช่วงจาก สามเหลี่ยมดินแดง ถึง คลองสามเสน
-  ถนนวิภาวดีรังสิต ช่วงจาก ถนนดินแดง ถึง สถานีต้นทางวิภาวดี

โครงการคลองเตย – หัวลำโพง 
- ถนนพระราม ๔ ช่วงจาก ที่ทำการการไฟฟ้านครหลวง เขตคลองเตย จนถึง อาคารโอลิมเปีย และจาก ถนนพญาไท จนถึง ถนนมหาพฤฒาราม 

โครงการสาทร – บางหว้า
- ถนนสาทร ช่วงจาก ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ จนถึง ถนนเจริญกรุง
- ถนนกรุงธนบุรี ช่วงจาก ถนนเจริญนคร จนถึง ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน
- ถนนราชพฤกษ์ ช่วงจาก ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน จนถึง ถนนเพชรเกษม

โครงการลาดพร้าว
- ถนนลาดพร้าว ช่วงจาก ถนนพหลโยธิน จนถึง ถนนรัชดาภิเษก
 
โครงการพหลโยธิน – กำแพงเพชร
- ถนนกำแพงเพชร ช่วงจาก ถนนพหลโยธิน จนถึง คลองบางซื่อ

โครงการรามอินทรา-สีหบุรานุกิจ
- ถนนแจ้งวัฒนะ ช่วงจากคลองบางเขน ถึงอนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญ (๑.๐๒ กม.)
- ถนนรามอินทรา ช่วงจากอนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญ ถึง ถนนสุวินทวงศ์ (๑๕.๓ กม.)
- ถนนสีหบุรานุกิจ ช่วงจากถนนสุวินทวงศ์ ถึง ถนนร่มเกล้า (๑.๙๙ กม.)
- ถนนร่มเกล้า ช่วงจากถนนสีหบุรานุกิจ ถึง ถนนรามคำแหง (๐.๔๕ กม.)

โครงการรามคำแหง-สุวินทวงศ์
- ถนนสุวินทวงศ์ ช่วงที่ทำการไฟฟ้านครหลวงเขตลาดกระบัง ถึง ถนนรามคำแหง (๐.๕๘ กม.)
- ถนนรามคำแหง ช่วงถนนสุวินทวงศ์ ถึง แยกลำสาลี (๑๒.๐๐ กม.)
- ถนนพระราม ๙ ช่วงแยกรามคำแหง ถึง ถ.พระราม ๙ ซอย ๑๓ (๒.๐๗ กม.)

โครงการศรีนครินทร์
- ถนนศรีนครินทร์ ช่วงจากถนนรามคำแหง ถึง ถนนสุขุมวิท (๒๑.๖ กม.)

โครงการสมเด็จเจ้าพระยา-สุขสวัสดิ์
- ถนนสมเด็จเจ้าพระยา ช่วงจากถนนประชาธิปก ถึง ถนนลาดหญ้า (๑.๔๕ กม.)
- ถนนเจริญนคร ช่วงจากถนนลาดหญ้า ถึง ถนนกรุงธนบุรี (๑.๑๐ กม.)
- ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน ช่วงจากถนนรัชดาภิเษก ถึง ถนนจอมทอง (๑.๒๗ กม.)
- ถนนสุขสวัสดิ์ ช่วงจากถนนจอมทอง ถึง ถนนกาญจนาภิเษก (๙.๓๘ กม.)

โครงการบางใหญ่ - บางซื่อ  
-  ถนนกาญจนาภิเษก ช่วงจาก คลองบางไผ่ จนถึง ถนนรัตนาธิเบศร์
-  ถนนรัตนาธิเบศร์      ช่วงจาก ถนนกาญจนาภิเษก จนถึง  สี่แยกแคราย  
-  ถนนติวานนท์          ช่วงจาก สี่แยกแคราย จนถึง ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี
-  ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี ช่วงจาก ถนนติวานนท์ จนถึง สามแยกเตาปูน

โครงการพหลโยธิน(จตุจักร-อนุสรณ์สถานแห่งชาติ)  
-  ถนนพหลโยธิน จากแยกลาดพร้าว (จตุจักร) จนถึง อนุสรณ์สถานแห่งชาติ (สุดเขตจำหน่าย กฟน.)

โครงการสุขุมวิท (อ่อนนุช-บางปู)
- ถนนสุขุมวิท จากซอยสุขุมวิท ๘๑ จนถึง ซอยเทศบาลบางปู ๕๕

โครงการบางซื่อ – บางแค
- ถนนประชาราษฎร์สาย ๒ จาก สะพานบางซื่อ จนถึง แม่น้ำเจ้าพระยา
- ถนนจรัญสนิทวงศ์ จาก เชิงสะพานพระราม ๗ จนถึง แยกท่าพระ
- ถนนเพชรเกษม จาก แยกท่าพระ จนถึง ถนนกาญจนาภิเษก 
 
ในการดำเนินการตามโครงการดังกล่าว จะไม่มีผลกระทบต่อผู้ใช้ไฟฟ้าทุกราย
ที่ใช้ไฟฟ้าเดิม เว้นแต่ผู้ที่ขอใช้ไฟฟ้าใหม่หรือเปลี่ยนแปลงการใช้ไฟฟ้าที่รับไฟฟ้าระดับแรงดันสูงตั้งแต่ ๑๒,๐๐๐ โวลต์ ขึ้นไป ที่มีพื้นที่อยู่ในระยะ ๕๐ เมตรจากขอบถนนที่ประกาศฯ ทั้งสองฝั่ง จะต้องจัดเตรียมสถานที่สำหรับติดตั้งอุปกรณ์ตัดตอนระบบไฟฟ้าแรงสูง อุปกรณ์ป้องกันระบบไฟฟ้าแรงสูงและอุปกรณ์เครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าแรงสูง พร้อมก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้า
ใต้ดิน ตามหนังสือคำแนะนำการจัดเตรียมอุปกรณ์ไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง โดยผู้ขอใช้ไฟฟ้าในระดับแรงดัน ๑๒,๐๐๐ หรือ ๒๔,๐๐๐ โวลต์ โปรดดำเนินการติดต่อการไฟฟ้านครหลวงล่วงหน้าอย่างน้อย ๙ เดือน ก่อนกำหนดการใช้ไฟฟ้า และในระดับแรงดัน ๖๙,๐๐๐ หรือ ๑๑๕,๐๐๐ โวลต์ โปรดดำเนินการติดต่อการไฟฟ้านครหลวงล่วงหน้าอย่างน้อย ๑๘ เดือน ก่อนกำหนดการใช้ไฟฟ้า โดยขอให้ติดต่อก่อนการจัดหาซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อให้สามารถรองรับกับระบบสายไฟฟ้าใต้ดินได้ ทั้งนี้ จะมีผลนับตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป
หากผู้ใช้ไฟฟ้ารายใดประสงค์จะขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมจากประกาศฉบับนี้ โปรดติดต่อสอบถามโดยตรงได้ที่
การไฟฟ้านครหลวง เขตนนทบุรี  เลขที่ ๒๘๕ ถนนติวานนท์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์ ๐-๒๕๘๐-๗๔๘๐ , ๐-๒๙๐๒-๕๒๒๔ ในวันและเวลาทำการ
การไฟฟ้านครหลวง เขตบางเขน  เลขที่ 6 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์  เขตบางเขน กรุงเทพฯ โทรศัพท์ ๐-๒๙๘๐-๐๐๐๐ , ๐-๒๗๙๒-๕๒๒๔ ในวันและเวลาทำการ
การไฟฟ้านครหลวง เขตสามเสน  เลขที่ ๘๐๙ ถนนสามเสน แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ โทรศัพท์ ๐-๒๒๔๓-๐๑๓๑ , ๐-๒๒๔๒-๕๒๒๑ ในวันและเวลาทำการ
การไฟฟ้านครหลวง เขตลาดพร้าว  เลขที่ ๘๘ ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ ๐-๒๓๑๔-๐๐๒๔ , ๐-๒๗๑๖-๓๒๒๔ ในวันและเวลาทำการ
การไฟฟ้านครหลวง เขตลาดกระบัง  เลขที่ ๒๔ หมู่ ๑๓ ถนนสุวินทวงศ์ แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ โทรศัพท์ ๐-๒๗๙๒-๓๒๐๐ , ๐-๒๗๙๒-๓๒๒๔ ในวันและเวลาทำการ
การไฟฟ้านครหลวง เขตบางกะปิ  เลขที่ ๘๘ ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ ๐-๒๓๑๔-๐๐๒๔ , ๐-๒๗๒๕-๕๒๒๔ ในวันและเวลาทำการ
การไฟฟ้านครหลวง เขตยานนาวา  เลขที่ ๓๐๒๗ ถนนเจริญกรุง แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๙-๐๑๕๑ , ๐-๒๖๑๑-๕๓๒๔ ในวันและเวลาทำการ
การไฟฟ้านครหลวง เขตคลองเตย  เลขที่ ๑๑๙๒ ถนนพระราม ๔ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ โทรศัพท์ ๐-๒๒๔๙-๐๖๐๐ , ๐-๒๓๔๘-๕๒๒๔  ในวันและเวลาทำการ
การไฟฟ้านครหลวง เขตวัดเลียบ  เลขที่ ๑๒๑ ถนนจักรเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ โทรศัพท์ ๐-๒๒๒๕-๐๑๑๒ , ๐-๒๒๒๐-๕๒๒๔ ในวันและเวลาทำการ
การไฟฟ้านครหลวง เขตธนบุรี  เลขที่ ๑๓๒/๑๘ ถนนจรัญสนิทวงศ์ ๒๐ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ โทรศัพท์ ๐-๒๔๑๑-๒๔๐๑ , ๐-๒๘๗๘-๕๒๒๔ ในวันและเวลาทำการ
การไฟฟ้านครหลวง เขตสมุทรปราการ เลขที่ ๓๘๖ ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โทรศัพท์ ๐-๒๓๙๕-๐๑๒๒ , ๐-๒๗๙๑-๕๒๒๔ ในวันและเวลาทำการ
การไฟฟ้านครหลวง เขตมีนบุรี เลขที่ ๒๔ หมู่ ๑๓ ถนนสุวินทวงศ์ แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๕๑๐ โทรศัพท์ ๐๒-๗๙๒-๓๒๐๐ , ๐๒-๙๐๗-๕๒๒๔ ในวันและเวลาทำการ
การไฟฟ้านครหลวง เขตประเวศ เลขที่ ๗๐/๑ หมู่ ๑ ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชเทวะ อำเภอบางพลี สมุทรปราการ ๑๐๕๔๐ โทรศัพท์ ๐๒-๗๖๙-๕๒๑๑ , ๐๒-๗๖๙-๓๒๒๔ ในวันและเวลาทำการ
การไฟฟ้านครหลวง เขตบางขุนเทียน เลขที่ ๓๙ ซอยพระรามที่ ๒ ซอย ๖๐ แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ ๑๐๑๕๐ โทรศัพท์ ๐๒-๘๔๑-๕๒๑๑ , ๐๒-๘๔๑-๕๒๒๔ ในวันและเวลาทำการ
การไฟฟ้านครหลวง เขตราษฎร์บูรณะ เลขที่ ๒๑ ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ ๑๐๑๔๐ โทรศัพท์ ๐๒-๘๗๗-๕๒๑๑ , ๐๒-๘๗๗-๕๒๒๔ ในวันและเวลาทำการ
การไฟฟ้านครหลวง เขตบางใหญ่  เลขที่ ๓๘/๒ หมู่๑๐ ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์ ๐-๒๕๙๕-๑๓๐๐ ในวันและเวลาทำการ
การไฟฟ้านครหลวงเขตบางบัวทอง  เลขที่๓๘/๒ หมู่๑๐ ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่  จังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์ ๐-๒๕๙๕-๑๓๐๐ ในวันและเวลาทำการ
การไฟฟ้านครหลวงเขตนนทบุรี  เลขที่ ๒๘๕ ถนนติวานนท์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์ ๐-๒๕๘๐-๗๔๘๐ และ ๐-๒๕๘๘-๔๕๒๑  ในวันและเวลาทำการ

ไฟล์แนบ

   ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด วันที่สร้าง   
ประกาศพื้นที่สายใต้ดินตามแนวรถไฟฟ้า(เพิ่มเติม)_ประกาศ 20 ศค. 2561 (2).doc
ขนาดไฟล์: 87.00 KB
1,145 26 มิ.ย. 61
ประกาศพื้นที่สายใต้ดินตามแนวรถไฟฟ้า(เพิ่มเติม)_ประกาศ 2 กพ. 2558 (1).doc
ขนาดไฟล์: 116.00 KB
676 26 มิ.ย. 61
ประกาศพื้นที่สายใต้ดินตามแนวรถไฟฟ้า_ประกาศ 15 มค. 2557 (1).docx
ขนาดไฟล์: 71.79 KB
709 26 มิ.ย. 61
ประกาศพื้นที่สายใต้ดิน เพื่อรองรับการเป็นมหานครแห่งอาเซียน_ประกาศ 10 พค. 2559 (1).docx
ขนาดไฟล์: 98.34 KB
617 26 มิ.ย. 61
ประกาศพื้นที่สายใต้ดินตามแนวรถไฟฟ้า(เพิ่มเติม)_ประกาศ 20 ศค. 2561.pdf
ขนาดไฟล์: 880.61 KB
698 26 มิ.ย. 61
ประกาศพื้นที่สายใต้ดิน เพื่อรองรับการเป็นมหานครแห่งอาเซียน_ประกาศ 10 พค. 2559.pdf
ขนาดไฟล์: 1.05 MB
751 26 มิ.ย. 61
ประกาศพื้นที่สายใต้ดินตามแนวรถไฟฟ้า(เพิ่มเติม)_ประกาศ 2 กพ. 2558.pdf
ขนาดไฟล์: 1.42 MB
917 26 มิ.ย. 61