MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ข่าวประชาสัมพันธ์

กฟน. ร่วมพันธมิตรลงพื้นที่ขอบคุณประชาชน ปลื้มโครงการสายไฟฟ้าใต้ดินถนนราชปรารภเสร็จสิ้นร้อยเปอร์เซ็นต์

4 พฤษภาคม 2561 551
วันนี้ (4 พฤษภาคม 2561) นายเทพศักดิ์ ฐิตะรักษา ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) พร้อมผู้แทนจาก กรุงเทพมหานคร (กทม.) กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) ร่วมลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน ถนนราชปรารภ รวมถึงรับฟังความคิดเห็น และขอบคุณประชาชนในพื้นที่ในการอำนวยความสะดวกช่วยให้การดำเนินโครงการประสบความสำเร็จ ณ โรงแรมอินทรา รีเจนท์ 

กฟน. ได้ดำเนินโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุด ได้ดำเนินการแล้วเสร็จบนถนนราชปรารภ (แยกประตูน้ำ - ทางรถไฟ) ซึ่งมีระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่เดือน มีนาคม 2560 ถึง เมษายน 2561 รวมระยะทาง 600 เมตร ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวนับเป็นพื้นทีสำคัญทางเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว โดยเป็นการดำเนินการบริเวณทางเดินเท้าทั้ง 2 ฝั่งถนน ความสำเร็จในครั้งนี้ กฟน. ได้รับความร่วมมือจากกรุงเทพมหานคร เจ้าหน้าที่ทหารที่สนับสนุนด้านการประสานงานและอำนวยความสะดวกในบริเวณพื้นที่ทางเท้าสำหรับดำเนินโครงการฯ กองบัญชาการตำรวจนครบาลที่สนับสนุนการแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่ก่อสร้าง ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ก่อสร้างของโครงการที่สนับสนุน และให้ความร่วมมือตลอดการดำเนินโครงการฯ เป็นอย่างดี สำหรับการลงพื้นที่ครั้งนี้จึงเป็นการแสดงความขอบคุณจาก กฟน. พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนหลังการดำเนินการเสร็จสิ้น เพื่อนำไปปรับปรุง และพัฒนาการดำเนินโครงการในพื้นที่ โครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินในพื้นที่อื่นๆ อีกด้วย

อย่างไรก็ตาม นอกจากการดำเนินการก่อสร้างตามขั้นตอนทางวิศวกรรมแล้ว ที่ผ่านมา กฟน. ยังได้ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้กับประชาชนได้รับทราบข้อมูลของโครงการฯ พร้อมรับฟังปัญหาและนำไปแก้ไขเพื่อลดผลกระทบระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง โดยเฉพาะผู้ประกอบการบริเวณทางเท้า ซึ่ง กฟน. ได้จัดให้มีศูนย์ประสานงานในบริเวณพื้นที่โครงการฯ พร้อมทั้งได้จัดทำทางเดินชั่วคราวและจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนตลอดช่วงดำเนินโครงการก่อสร้าง

ทั้งนี้ หลังจากดำเนินการบนถนนราชปรารภเสร็จสิ้น ทำให้ปัจจุบัน กฟน. ดำเนินโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินแล้วเสร็จ รวมทั้งสิ้น 45.6 กิโลเมตร และโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ 169 กิโลเมตร โดยในปี 2561 กฟน. ยังมีพื้นที่จะดำเนินการ ได้แก่ โครงการนนทรี โครงการพระราม 3 โครงการรัชดาภิเษก – พระราม 9 โครงการรัชดาภิเษก – อโศก โครงการตามเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีเหลือง (ลาดพร้าว-สำโรง) และโครงการตามเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีชมพู (แคราย-มีนบุรี) และถนนวิทยุ 

กฟน. 60 ปี ก้าวสู่วิถีอนาคต
Leveraging beyond Tomorrow
……………………………………………
"Smart Metro"
| ระบบไฟฟ้ามั่นคง บริการมั่นใจ ห่วงใยสังคม |