MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ยินดีด้วยจ้า ! ประกาศผลผู้โชคดี MEA MEESOOK LIFE #6 “GREEN Lucky Draw” ครั้งที่ 1

22 พฤษภาคม 2566 37503
ยินดีด้วยจ้า ! ประกาศผลผู้โชคดี MEA MEESOOK LIFE #6 “GREEN Lucky Draw” ครั้งที่ 1 จำนวน 125 รางวัล รวมมูลค่า 310,496 บาท
สำหรับใครที่พลาดไปมาร่วมสนุกกันได้ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2566 คลิก
https://event.mea.or.th/meesook
นายจาตุรงค์ สุริยาศศิน รองผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง และคณะผู้บริหาร MEA เป็นผู้แทนในการจับรางวัลจากกิจกรรม MEA MEESOOK LIFE #6 “GREEN Lucky Draw” ครั้งที่ 1 ไปเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องออดิทอเรียม อาคารวัฒนวิภาส การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่ คลองเตย มอบสิทธิพิเศษให้กับลูกค้าที่สมัคร MEA e-Bill หรือ MEA Point อ่านรายละเอียด คลิก >>
https://www.mea.or.th/content/detail/87/7801


ผู้โชคดีตามรายชื่อที่ประกาศต้องแสดงหลักฐาน สำเนาบัตรประชาชนและรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมใบแจ้งค่าไฟฟ้าซึ่งต้องมีข้อมูลตรงกับที่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมไว้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้


ผู้โชคดีรางวัลที่ 1 – 3 ต้องยื่นเอกสารดังกล่าว และมารับรางวัลด้วยตนเอง ในวันจัดงานมอบรางวัล ครั้งที่ 1 คือวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ลาน Central Court ชั้น 1 (งาน Better Future Projects) หากไม่สามารถมาได้ด้วยตนเองจำเป็นต้องมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทน

ผู้โชคดีรางวัลที่ 4 – 5 ต้องส่งเอกสารดังกล่าวตอบกลับจดหมายแจ้งโชค ภายในระยะเวลา 30 วันนับถัดจากวันที่ประกาศรายชื่อผู้โชคดี โดยรางวัลที่ 4 MEA จะจัดส่งรางวัลให้ผู้โชคดีทางไปรษณีย์ลงทะเบียน EMS เมื่อได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว และรางวัลที่ 5 MEA จะจัดส่งรางวัลให้กับผู้โชคดีทาง e-mail เมื่อได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว

ทั้งนี้ หากไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่กำหนดไว้ถือว่าสละสิทธิ์ และ MEA จะมอบของรางวัลให้ผู้โชคดีสำรองในลำดับถัดไป โดยสำรองแต่ละรางวัลไว้ตามจำนวนรางวัล และหากผู้โชคดีสำรองไม่ส่งหลักฐานตามที่กำหนดไว้ MEA จะมอบของรางวัลดังกล่าว ให้กับองค์กรสาธารณกุศลหรือหน่วยงานราชการเพื่อประโยชน์ของทางราชการต่อไป

หมายเหตุ ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษี ณ ที่จ่ายตามที่กฎหมายกำหนด

ใบอนุญาตเลขที่ 704-705/2566 ออกให้ ณ ศูนย์บริการประชาชนกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีได้ที่ https://www.mea.or.th/upload/download/file_17a02813657358ac171002815d0e1656.pdf

ทั้งนี้ ผู้โชคดีทุกท่านตามประกาศรายชื่อจะได้รับการติดต่อแจ้งโชค จาก บริษัท ดี-ลัค อีเว้นท์ จำกัด (ตัวแทนได้รับมอบหมายจาก การไฟฟ้านครหลวง MEA) หมายเลขติดต่อโทรแจ้งโชคกับท่าน คือ 09-0234-4133

#MEAmeesooklife6 #GREENLuckyDraw #MEAeBill #MEApoint #MEAsmartservice #eBill #ใบแจ้งค่าไฟ #ใบเสร็จค่าไฟฟ้า #บิลค่าไฟ #ใบแจ้งหนี้ #การไฟฟ้านครหลวง #MEA #พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

ไฟล์แนบ

   ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด วันที่สร้าง   
ประกาศผลผู้โชคดี MEA MEESOOK LIFE #6 “GREEN Lucky Draw” ครั้งที่ 1.pdf
ขนาดไฟล์: 275.36 KB
367 22 พ.ค. 66

รูปภาพ