MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

MEA ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ Family 3S Plus Smart Save and Share ครอบครัวสร้างสรรค์ แบ่งปันสังคม

23 มีนาคม 2566 171
MEA ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ Family 3S Plus Smart Save and Share ครอบครัวสร้างสรรค์ แบ่งปันสังคม มาถ่ายทอดความประทับใจกับการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ
ระหว่างวันเสาร์ที่ 19 และ วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2566 ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
 
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 30 เมษายน 2566 
ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://home.sirindhornpark.or.th/news/family-35-plus-smart-save-and-share/
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ 032 508 352 ต่อ 501, 503 กลุ่มนโยบายและแผนงาน
 
#อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร #Family3SPlus #SmartSaveandShare 
#การไฟฟ้านครหลวง #MEA #พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร