MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

MEA คว้า 3 รางวัลทรงเกียรติ CEO THAILAND AWARDS 2023 และ TOP BRAND AWARDS 2023

7 กุมภาพันธ์ 2566 119
MEA คว้า 3 รางวัลทรงเกียรติ CEO THAILAND AWARDS 2023 และ TOP BRAND AWARDS 2023
 
นายวิลาศ เฉลยสัตย์ ผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง ได้รับรางวัลผู้บริหารแห่งปี CEO THAILAND AWARDS 2023 ใน 2 สาขา และรางวัลธุรกิจผลิตภัณฑ์ (BRAND) ดีเด่น TOP BRAND AWARDS 2023 โดย ชมรมสมาพันธ์สื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทยและสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นรางวัลเชิดชูเกียรติให้แก่องค์กรที่มุ่งมั่นตั้งใจให้บริการประชาชน เพื่อเป็นแบบอย่างให้แก่องค์กร โดย MEA ได้รับ 3 รางวัลอันทรงเกียรติ ดังนี้
 
1. รางวัล CEO THAILAND AWARDS 2023 ให้แก่ นายวิลาศ เฉลยสัตย์ ผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง ใน 2 สาขา
1.1 สาขาผู้บริหารองค์กร ด้านส่งเสริมเเละพัฒนาบริหารองค์กร (ภาครัฐ)
1.2 สาขาด้านส่งเสริมพัฒนาสังคมเเละประเทศชาติ
 
2. รางวัล TOP BRAND AWARDS 2023 ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้ดำเนินงานใน 4 ส่วน คือ
2.1 Power Quality สร้างคุณภาพระบบไฟฟ้าไปสู่ผู้ใช้ไฟฟ้า ผ่านการดำเนินโครงการต่าง ๆ 
2.2 Anywhere Service ที่ MEA พัฒนางานบริการให้ตอบโจทย์ Life Style คนเมืองมหานครผ่านระบบออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีการพัฒนารูปแบบ e-Service 
2.3 Business Solution การเป็น Partner ด้านธุรกิจ ที่จะช่วยส่งเสริมความมั่นใจการดำเนินธุรกิจให้ต่อเนื่อง ปลอดภัยโดยผู้เชี่ยวชาญ 
2.4 Eco City ส่งมอบเมืองมหานครที่ตอบสนองวิถีชีวิตเชิงนิเวศ โดยการจัดทำ MEA Carbon Neutrality Roadmap ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
 
MEA พร้อมยกระดับการให้บริการด้านระบบไฟฟ้าของเมืองมหานคร เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนประเทศไทยก้าวสู่ระดับสากลต่อไป
 
#รางวัลผู้บริหารแห่งชาติ
#รางวัลธุรกิจผลิตภัณฑ์
#CEOTHAILANDAWARDS2023 #TOPBRANDAWARDS2023
#การไฟฟ้านครหลวง #MEA 
#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร