MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

5 ทริก ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน อย่างไรให้ปลอดภัย

6 กุมภาพันธ์ 2566 126
5 ทริก ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน อย่างไรให้ปลอดภัย
 
ศึกษาคู่มือแนะนำการใช้งานให้เข้าใจก่อนใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า และปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด
เมื่อร่างกายเปียกชื้น ห้ามแตะต้องส่วนที่มีไฟฟ้าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นอันขาด เพราะความต้านทานต่อไฟฟ้าของผิวหนังที่เปียกชื้นจะลดลงอย่างมาก หากมีไฟรั่วจะทำให้กระแสไฟฟ้าสามารถไหลผ่านร่างกายได้สะดวก อาจจะทำให้เกิดอันตรายได้
หลีกเลี่ยงการนำเอาภาชนะใส่น้ำไว้บนเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น ขันน้ำ ตู้เลี้ยงปลา แจกันดอกไม้ใส่น้ำ เพราะน้ำอาจจะหกใส่จนเกิดอันตรายได้จากไฟฟ้ารั่วได้
อย่าพยายามซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยตัวเอง ควรให้ช่างที่มีความรู้ความชำนาญซ่อม เนื่องจากเครื่องใช้ไฟฟ้าบางประเภทจำเป็นต้องอาศัยอุปกรณ์ตรวจสอบ
ฝึกให้เป็นคนช่างสังเกตสิ่งผิดปกติจาก สี กลิ่น เสียง และการสัมผัสอุณหภูมิ ตัวอย่างสังเกต เช่น สีของสายไฟเปลี่ยน มีกลิ่นเหม็นไหม้ มีรอยเขม่า หรือมีรอยไหม้ การใช้หลังมือแตะ หรือจับสวิตช์ไฟหรือปลั๊กไฟแล้วรู้สึกอุ่นๆ (แสดงว่ามีความร้อนผิดปกติเกิดขึ้น) หากพบต้องรีบแก้ไขซ่อมแซมทันที
 
 
#MEASafety #MEACSR
#ความปลอดภัยการใช้ไฟฟ้า
#ไฟช็อต #ไฟดูด #ไฟรั่ว 
#การไฟฟ้านครหลวง #MEA
#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร