MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ตรวจสอบไฟฟ้ารั่วอย่างง่ายได้ด้วย “ไขควงลองไฟ”

5 กุมภาพันธ์ 2566 130
ตรวจสอบไฟฟ้ารั่วอย่างง่ายได้ด้วย “ไขควงลองไฟ”
 
ไขควงลองไฟนั้นเป็นสิ่งที่ควรมีติดบ้าน เพราะเป็นเครื่องมืออย่างง่ายสำหรับใช้ตรวจสอบวัตถุหรือตัวนำไฟฟ้าหรือมีแรงดันไฟฟ้าอยู่หรือไม่ และยังใช้ตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าว่ามีไฟรั่วหรือไม่อีกด้วย
 
ข้อแนะนำในการใช้ไขควงลองไฟ 
1.การเลือกไขควงลองไฟควรเลือกให้เหมาะกับไฟฟ้าที่จะใช้ ทั้งชนิดของไฟฟ้าและขนาดแรงดัน
2.การใช้ไขควงลองไฟที่ถูกวิธีนั้นให้เอาปลายแตะวัตถุที่ทดสอบก่อน แล้วจึงใช้นิ้วแตะปุ่มด้านบนหรือตรงคลิปหนีบให้ครบวงจร และไม่ต้องอยู่บนพื้นฉนวน เพราะอาจจะทำให้ผลที่ออกมาคลาดเคลื่อนได้
3.ห้ามใช้นิ้วแตะสัมผัสไขควงส่วนที่เปลือย ควรใช้ไขควงที่มีการหุ้มฉนวนเฉพาะปลาย หากไม่มีอาจต้องใช้วิธีพันให้รอบด้วยเทปพันสายไฟก็ได้
 
 
#MEASafety #MEACSR
#ความปลอดภัยการใช้ไฟฟ้า
#ใช้ไฟฟ้าให้ปลอดภัย 
#ไฟช็อต #ไฟดูด #ไฟรั่ว 
#การไฟฟ้านครหลวง #MEA
#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร