MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

MEA เตือนลักลอบใช้ไฟฟ้า ทั้งอันตราย เสี่ยงอัคคีภัย และผิดกฎหมาย

25 มกราคม 2566 99
MEA เตือนลักลอบใช้ไฟฟ้าทั้งอันตราย เสี่ยงอัคคีภัย และผิดกฎหมาย
-ปรับแต่งระบบไฟฟ้าเสี่ยงไฟฟ้าลัดวงจร อันตรายเกิดอัคคีภัย เสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน
-กระทบต่อความมั่นคงระบบไฟฟ้าในพื้นที่
-ผู้ใช้ไฟฟ้าในสถานที่ลักลอบมีความผิดทางกฎหมาย
 
หากพบเห็นการลักลอบใช้ไฟฟ้า สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ MEA ทุกที่ทำการ (ในเวลาทำการ) และแจ้งผ่านช่องทางสะดวกได้ตลอด 24 ชั่วโมง
แอป MEA Smart Life
http://onelink.to/measmartlife
Facebook : การไฟฟ้านครหลวง MEA
Line : MEA Connect
MEA Call Center โทร 1130 
 
 
 
#ลักลอบใช้ไฟฟ้า #ขโมยไฟ
#MEA #DSI
#การไฟฟ้านครหลวง
#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร