MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

16 มกราคม 2566 วันครู

16 มกราคม 2566 1709
16 มกราคม 2566
วันครู
“ครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต”
 
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
มอบคำขวัญเนื่องในโอกาสวันครูประจำปี 2566
 
 
#วันครู
#การไฟฟ้านครหลวง #MEA #พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร