MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

14 มกราคม 2566 วันเด็กแห่งชาติ

14 มกราคม 2566 2255
14 มกราคม 2566
วันเด็กแห่งชาติ
 
“รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี”
 
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
มอบคำขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566
 
#วันเด็ก #วันเด็กแห่งชาติ
#การไฟฟ้านครหลวง #MEA
#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร