MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

“ระบบส่ง” เส้นเลือดแห่งพลังงานไฟฟ้า สู่ความมั่งคงทางพลังงานของประเทศ

28 กันยายน 2565 69
 “ระบบส่ง” เส้นเลือดแห่งพลังงานไฟฟ้า สู่ความมั่งคงทางพลังงานของประเทศ

สายส่งไฟฟ้าเปรียบเสมือนเส้นเลือดของระบบไฟฟ้าไทย ที่ต้องได้รับการดูแลบำรุงรักษาให้มีความมั่นคงและพร้อมใช้งานตลอดเวลา หากขาดหรือชำรุดไปเพียงหนึ่งจุด อาจทำให้เกิดไฟฟ้าตกหรือดับเป็นวงกว้างได้ วันนี้จะพาทุกคนไปทำความรู้จักระบบส่งไฟฟ้าของแต่ละการไฟฟ้า ว่ามีความสำคัญและทำหน้าที่แตกต่างกันอย่างไร ?

ระบบส่งไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. (EGAT) เปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ของพลังงานไฟฟ้า ทำหน้าที่ส่งจ่ายไฟฟ้าจากแหล่งผลิตไฟฟ้าไปยัง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เพื่อจำหน่ายให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าในแต่ละพื้นที่

ระบบส่งไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง หรือ กฟน. (MEA) เปรียบเสมือนเส้นเลือดฝอย ที่ส่งไฟฟ้าให้กับประชาชนที่อยู่ในเขตจังหวัดกรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ

ระบบส่งไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาพ หรือ กฟภ. (PEA) เปรียบเสมือนเส้นเลือดฝอย ที่ส่งไฟฟ้ากระจายทั่วทุกพื้นที่ 74 จังหวัด นอกเหนือจากของ กฟน.

หากพบเห็นความผิดปกติเกี่ยวกับระบบส่ง ควรรีบแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันที
กฟผ. (EGAT) โทร 1416
กฟน. (MEA) โทร 1130
กฟภ. (PEA) โทร 1129

ที่สำคัญ! ร่วมกันดูแล "เส้นเลือดแห่งพลังงานไฟฟ้า" เพื่อความปลอดภัยเราควรระมัดระวัง ไม่กระทำการใด ๆ ที่เสี่ยงต่อความเสียหายและเป็นอันตรายต่อระบบส่งไฟฟ้า

ด้วยความห่วงใยจากน้องเอนจี้ น้องเจิดจ้า และน้องวัตต์ดี

#ระบบส่ง #ระบบส่งไฟฟ้า #3การไฟฟ้า #ความมั่นคงทางพลังงานไฟฟ้า #EGAT #MEA #PEA #กฟผ #กฟน #กฟภ