MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

22 กันยายน Car Free Day

22 กันยายน 2565 144
22 กันยายน Car Free Day 
 
MEA ร่วมใส่ใจสิ่งแวดล้อม ลดการปล่อยมลพิษ ลดโลกร้อน ทางเดียวกันไปด้วยกัน หรือเดินทางโดยขนส่งสาธารณะ 
 
ลดการใช้น้ำมัน ลดมลภาวะ