MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

Work from home อย่างไร ให้ประหยัดไฟและปลอดภัย

19 พฤษภาคม 2563 332
 Work from home อย่างไร ให้ประหยัดไฟและปลอดภัย
 
- ปิดสวิตช์ ถอดปลั๊กอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งาน
- ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐาน
- ไม่เสียบปลั๊กพ่วงจนแน่นเกินไป
- กด Sleep (พักหน้าจอ) Computer/Notebook ในช่วงเบรคระหว่างวัน และ Shut Down ถอดปลั๊ก เมื่อเลิกใช้งาน
- เมื่อชาร์จโทรศัพท์จนเต็ม 100% ให้ถอดปลั๊กออก ไม่เสียบชาร์จค้างไว้ และไม่ชาร์จไปใช้ไป
- หากทำงานในห้องแอร์ ให้ปรับอุณหภูมิไม่ต่ำกว่า 26 องศา พร้อมเปิดพัดลมช่วย
- ใช้หลอดประหยัดไฟ LED
- จัดระเบียบอาหารและสิ่งของในตู้เย็น ไม่กักตุนจนแน่นเกินไป ดูความเรียบร้อยของขอบยางตู้เย็น และไม่เปิดปิดตู้เย็นบ่อยเกินความจำเป็น
 
ด้วยความปรารถนาดีจาก MEA
 
#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
Energy for city life, Energize smart living

รูปภาพ