MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

วางใจได้ เพราะเรื่อง “ความปลอดภัย” เราให้เป็นที่ 1 เสมอ

23 เมษายน 2563 184
ตั้งแต่เจ้าหน้าที่ MEA เริ่มปฏิบัติงาน ไม่ว่าจะเป็นในสถานการณ์ไหน ๆ ความปลอดภัยต้องมาก่อน !
วางใจได้ เพราะเรื่อง “ความปลอดภัย” เราให้เป็นที่ 1 เสมอ

.

ตั้งแต่เจ้าหน้าที่ MEA เริ่มปฏิบัติงาน ไม่ว่าจะเป็นในสถานการณ์ไหน ๆ ความปลอดภัยต้องมาก่อน !

.

เราพร้อมส่งต่อพลังงานไฟฟ้าที่ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ ไปให้ทุกคนทุกช่วงเวลา ไม่มีวันหยุด

รูปภาพ