MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ช่องทางชำระค่าไฟฟ้า ของการไฟฟ้านครหลวง

20 เมษายน 2561 109210
  ช่องทางชำระค่าไฟฟ้า ของการไฟฟ้านครหลวง

1. ชำระค่าไฟฟ้า ณ ที่ทำการ การไฟฟ้านครหลวง

        สามารถชำระค่าไฟฟ้าด้วยเงินสดหรือเช็ค โดยนำใบแจ้งค่าไฟฟ้าไปแสดง ณ สำนักงานที่ให้บริการ ได้แก่

                - การไฟฟ้านครหลวง 18 แห่ง

                - สาขาย่อย 12 แห่ง

        ระหว่างเวลา 07.30 น. ถึง 15.00 น. ทุกวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ เว้นวันหยุด นักขัตฤกษ์ และวันหยุดชดเชย
 

2. ศูนย์ราชการเบ็ดเสร็จในห้างสรรพสินค้า

        จุดรับชำระ 4 แห่ง ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 17.30 น.

                - จุดรับชำระเซ็นทรัลเวสต์เกต

                - จุดรับชำระเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ

                - จุดรับชำระเดอะมอลล์งามวงศ์วาน

***จุดรับชำระพระโขนง ระหว่าง 07.30 น. ถึง 15.00 น.
 

3. ชำระผ่านเคาน์เตอร์ตัวแทน จำนวน 23 แห่ง ดังนี้

        - ธ.กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)                                   - ธ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)   

        - ธ.กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)                           - ธ.กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 

        - ธ.ทหารไทย จำกัด (มหาชน)                                - ธ.ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

        - ธ.ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)                         - ธ.ยูโอบี จำกัด (มหาชน)

        - ธ.ออมสิน                                                               - ธ.อาคารสงเคราะห์

        - ธ.เพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร               - ธ.ธนชาต จำกัด (มหาชน)    

        - ธ.อิสลามแห่งประเทศไทย                                     - บ.ห้างเซ็นทรัล ดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด

        - ธ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)                     - การประปานครหลวง

        - บ.เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด                                     - บ.ไปรษณีย์ไทย จำกัด

        - บ.ทีโอที จำกัด (มหาชน)                                        - บ.ทรูมันนี่ จำกัด

        - บ.แอดวานซ์ mPay จำกัด                                       - บ.เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิมเทม จำกัด

        - บ.บิ๊กซี ซูปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

 

4. หักบัญชีธนาคาร จำนวน 19 แห่ง ดังนี้

            - ธ.กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)                                 - ธ.เพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร

- ธ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)                                 - ธ.ซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น

- ธ.กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)                         - ธ.ธนชาต จำกัด (มหาชน)

- ธ.กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)                              - ธ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

- ธ.ทหารไทย จำกัด (มหาชน)                              - ธ.อิสลามแห่งประเทศไทย

- ธ.ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)                          - ธ.ไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)

- ธ.ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)                      - ธ.ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)

- ธ.ยูโอบี จำกัด (มหาชน)                                     - ธ.ฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปปอเรชั่น

- ธ.ออมสิน                                                            - ธ.มิซูโฮ คอร์ปอเรต จำกัด

- ธ.อาคารสงเคราะห์

 

5. หักบัญชีบัตรเครดิต จำนวน 12 แห่ง ดังนี้

            - ธ.กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)                  

- ธ.กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

- ธ.กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)         

- บ.อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

- บ.ออล-เวยส์ จำกัด                 

- บ.เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด

- ธ.ยูโอบี จำกัด (มหาชน)                    

- ธ.ทิสโก้ คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน)

- บ.บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)             

- บ.อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด

- ธ.ซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ                  

- ธ.ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

 

6. ชำระผ่านทาง ATM จำนวน 11 แห่ง ดังนี้

            - ธ.กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)                 

- ธ.ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

- ธ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)          

- ธ.ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

- ธ.กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)             

- ธ.ยูโอบี จำกัด (มหาชน)

- ธ.กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)         

- ธ.ออมสิน

- ธ.ธนชาต จำกัด (มหาชน)                   

- ธ.เพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร

- ธ.ทหารไทย จำกัด (มหาชน)

 

7. ชำระผ่านทาง Internet Banking จำนวน 16 แห่ง ดังนี้

            - ธ.กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)   

- ธ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)   

- ธ.กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

- ธ.กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

- ธ.ทหารไทย จำกัด (มหาชน)

- ธ.ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

- ธ.ยูโอบี จำกัด (มหาชน)

- ธ.ออมสิน

- บ.ทรูมันนี่ จำกัด

- ธ.ซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น

- ธ.ธนชาต จำกัด (มหาชน)

- ธ.มิซูโฮ คอร์ปอเรต จำกัด

- ธ.ซิตี้แบงก์ เอ็น. เอ

- บ.ทูซีทูพี (ประเทศไทย) จำกัด

- บ.แอร์เพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

- บ.เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด

 

8. ชำระผ่านทาง Mobile Banking จำนวน 9 แห่ง ดังนี้

            - ธ.กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)   

- ธ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)   

- ธ.กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

- ธ.กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

- ธ.ทหารไทย จำกัด (มหาชน)

- ธ.ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

- ธ.ยูโอบี จำกัด (มหาชน)

- ธ.ธนชาต จำกัด (มหาชน)

- ธ.ออมสิน


 

9. ชำระผ่านทาง MEA Smart Life Application (Master/Visa Card)

 

10. ผ่านทาง Mobile Phone จำนวน 6 แห่ง ดังนี้

            - ธ.กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

- ธ.ทหารไทย จำกัด (มหาชน)

- ธ.ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

- บ.ทรูมันนี่ จำกัด

- บ.แอดวานซ์ mPay จำกัด    

- บ.แรบบิท-ไลน์เพย์ จำกัด

รูปภาพ