MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างมหานครไร้สาย Smart Metro ไปด้วยกัน!

10 ตุลาคม 2560 3023

เพราะเราต่างต้องการ สิ่งที่ดีที่สุดให้กับเมือง
แม้ว่าการนำสายไฟฟ้าลงใต้ดินจะมีขั้นตอนที่ค่อนข้างซับซ้อน ใช้ระยะเวลานาน รวมถึงการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีทันสมัยที่ทำให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มสูง เมื่อเทียบกับการจำหน่ายไฟฟ้าผ่านระบบสายไฟฟ้าอากาศ ทั้งการขุดเจาะถนนและทางเท้า ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน.. อย่างไรก็ตาม สายไฟฟ้าใต้ดินทำให้ระบบจำหน่ายไฟฟ้ามีความมั่นคง ปลอดภัย และยังสร้างทัศนียภาพที่สวยงาม เพื่อเป็นรากฐานแห่งมหานครแห่งอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถือได้ว่าเป็นโครงการตอบแทนสู่สังคมที่คุ้มค่า

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้าง
มหานครแห่งอนาคตในโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน เพื่อยกระดับการใช้ชีวิตของคนเมือง ใน มหานครไร้สาย Smart Metro

----------

ภาพชนะการประกวด อันดับที่ 1 โครงการ มหานครไร้สาย Smart Metro
โดย : คุณ Prapatsara Larpmahawong
Caption : “มหานครไร้สาย Smart Metro ถนนสุขุมวิท ที่ทำให้ท้องถนนดูโล่ง สวยงาม และสบายตา พร้อมก้าวสู่การเป็นเมืองที่น่าอยู่ แห่งยุคไฮเทค วิถีชีวิตของคนกรุงเทพจะปลอดภัยและดีมากขึ้น ให้สมกับ กรุงเทพเมืองแห่งความสุข’ ”
ถนน : ถนนเพลินจิต

รูปภาพ