MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างมหานครไร้สาย Smart Metro ไปด้วยกัน!

10 ตุลาคม 2560 2256

ทัศนียภาพที่สวยงามของเมือง สะท้อนความมุ่งมั่นของหลายภาคส่วนในการสร้างมหานครแห่งอนาคต เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนเมือง
เพราะความมั่นคงของระบบจำหน่ายไฟฟ้า ความปลอดภัย และทัศนียภาพที่สวยงาม เป็นรากฐานสำคัญที่จะขับเคลื่อนความเป็น Smart Metro การไฟฟ้านครหลวงจึงมุ่งมั่นดำเนินการเปลี่ยนสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินเพื่อสร้างมหานครไร้สาย Smart Metro สำหรับคนเมืองอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ทั่วกรุงเทพฯ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างมหานครไร้สาย Smart Metro ไปด้วยกัน!

----------
ภาพชนะการประกวด อันดับที่ 2 โครงการ มหานครไร้สาย Smart Metro
โดย : คุณ Amonphan Thatsana
Caption : “สุนทรียภาพเหนือระดับไปกับมหานครไร้สาย
ถนน : ถนนอู่ทองใน

รูปภาพ