MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

เรานำสายฟ้าอากาศลงใต้ดินเพื่อสร้างมหานครไร้สายได้อย่างไร

10 ตุลาคม 2560 3689

สงสัยไหมว่า เรานำสายฟ้าอากาศลงใต้ดินเพื่อสร้างมหานครไร้สายได้อย่างไร

รูปแบบการก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าเพื่อนำสายไฟฟ้าลงใต้ดินมีด้วยกัน 4 วิธี ซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่และการใช้งานดังนี้
1. เปิดหน้าดิน (Open Cut) เป็นการขุดเจาะถนน เปิดหน้าดินลงไปอย่างน้อย 80 ซม. เพื่อวางท่อร้อยสายไฟฟ้า จากนั้นก็จะดำเนินการคืนสภาพถนนให้เหมือนเดิม
2. การดึงท่อ (Horizontal Directional Drilling) ใช้สำหรับวางสายไฟฟ้าแรงดันกลางเพื่อจ่ายไฟจากบ่อพักไปให้ผู้ใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าโดยวิธีการเจาะและคว้านเพื่อลากท่อกลับมายังตำแหน่งที่ต้องการ
3. การดันท่อ (Pipe Jacking) คือการสร้างบ่อพักใต้พื้นผิวจราจรและดันท่อจากบ่อพักหนึ่งไปอีกบ่อพักหนึ่งเพื่อวางท่อร้อยสายไฟฟ้าระบบแรงสูงและแรงปานกลาง
4. การก่อสร้างอุโมงค์ (Tunneling) คือการก่อสร้างเพื่อวางระบบสายส่ง ทำหน้าที่เชื่อมต่อระหว่างสถานีย่อยไฟฟ้าและวางสายป้อนสำหรับจำหน่ายไฟฟ้า

เตรียมพบกับโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินในอีกหลายพื้นที่ทั่วกรุงเทพฯ ที่จะสร้างความมั่นคงของระบบไฟฟ้า ความปลอดภัย และส่งเสริมทัศนียภาพให้สวยงามที่นี่ Smart Metro

 

รูปภาพ