MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

กว่าจะเป็นมหานครไร้สาย...Smart Metro มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง มาดูกันเลย!

10 ตุลาคม 2560 1154

กว่าจะเป็นมหานครไร้สาย...Smart Metro มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง มาดูกันเลย!

1. วางแผนและออกแบบการก่อสร้าง ได้แก่ การลงพื้นที่สำรวจข้อมูลระบบสาธารณูปโภค และหาวิธีแก้ปัญหาที่มีผลกระทบต่อประชาชน จากนั้นจึงเริ่มกระบวนการวางแผนและออกแบบการก่อสร้าง
2. ก่อสร้างบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีการก่อสร้างโครงการสายใต้ดินมี 4 วิธี ได้แก่ 
1) เปิดหน้าดิน (Open Cut)
2) การดึงท่อ (Horizontal Directional Drilling: HDD)
3) การดันท่อ (Pipe Jacking)
4) การก่อสร้างอุโมงค์ (Tunneling)
3. ติดตั้งสายไฟฟ้าใต้ดินและอุปกรณ์ไฟฟ้า
4. เปลี่ยนระบบจำหน่ายไฟฟ้าจากการจ่ายไฟฟ้าผ่านสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน
5. รื้อถอนเสาและสายไฟฟ้ารวมทั้งสายสื่อสารออก โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกฟน. ได้วางแผนการก่อสร้างเพื่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนน้อยที่สุด อดใจรออีกไม่นานกับโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินในอีกหลายพื้นที่ทั่วกรุงเทพฯ พร้อมนำคุณก้าวสู่มหานครไร้สาย Smart Metro ไปด้วยกัน!

รูปภาพ