MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ในอนาคตจะดีแค่ไหน? ถ้าเราสามารถตรวจสอบการใช้ไฟฟ้าในบ้านของเราได้แบบเรียลไทม์

10 ตุลาคม 2560 2472

ในอนาคตจะดีแค่ไหนถ้าเราสามารถตรวจสอบการใช้ไฟฟ้าในบ้านของเราได้แบบเรียลไทม์
ระบบมิเตอร์อัจฉริยะ หรือ Advanced Metering Infrastructure (AMI) เป็นเทคโนโลยีที่ประกอบด้วยสมาร์ทมิเตอร์ที่ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถตรวจสอบการใช้ไฟฟ้าของตนเองได้อย่างแม่นยำแบบเรียลไทม์ ช่วยให้สามารถตัดสินใจเกี่ยวกับการใช้พลังงานไฟฟ้าได้อย่างชาญฉลาดขึ้นนอกจากนี้ สมาร์ทมิเตอร์ ยังสามารถแจ้งปัญหาเกี่ยวกับไฟฟ้าส่งกลับมายัง กฟนเพื่อบริหารจัดการแก้ไขไฟฟ้าดับให้กับลูกค้าได้รวดเร็วขึ้นอีกด้วยการเชื่อมโยงเทคโนโลยีกับข้อมูลด้านไฟฟ้าเป็นหนึ่งในแผนของการไฟฟ้านครหลวงที่จะสร้างระบบบริหารจัดการไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพมั่นคง และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนเมืองในมหานครแห่งอนาคต Smart Metro เตรียมตัวพบกับระบบมิเตอร์อัจฉริยะได้...เร็วๆนี้

รูปภาพ