MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

โครงการสายใต้ดินเพื่อรองรับการเป็นมหานครแห่งอาเซียน

10 ตุลาคม 2560 5267

ก้าวสู่มหานครไร้สาย Smart Metro เพื่อรองรับการเป็นมหานครแห่งอาเซียน
ในอนาคต โครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินยังมีแผนดำเนินการ อีกหลายเส้นทางในกรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ รวมระยะทาง 127.3 กิโลเมตร กำหนดแล้วเสร็จในปี พ.. 2564 ตามเส้นทางเหล่านี้ ถนนอังรีดูนังต์ ถนนชิดลม ถนนหลังสวน ถนนสารสิน ถนนวิทยุ ถนนสาทร ถนนเจริญราษฎร์ ถนนดินแดง ถนนประชาราษฎร์สาย 1-2  ถนนจรัญสนิทวงศ์ ถนนแจ้งวัฒนะ ถนนสามเสน ถนนประชาธิปก ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน ถนนวิภาวดีรังสิต ถนนรามคำแหง ถนนลาดพร้าว ถนนศรีนครินทร์ ถนนทหาร ถนนอรุณอัมรินทร์ ถนนบรมราชชนนี ถนนพรานนก รอบพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ถนนติวานนท์ ถนนเทพารักษ์ (ข้อมูล ณ กรกฎาคม 2560)

ระบบสายไฟฟ้าใต้ดินในมหานครไร้สาย Smart Metro จะช่วยสร้างความปลอดภัย ความมั่นคงของระบบไฟฟ้า รวมทั้งสร้างทัศนียภาพที่สวยงาม เพื่อรองรับการเป็นมหานครแห่งอาเซียน

รูปภาพ