MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

โครงการสายใต้ดินที่กำลังดำเนินการ

10 ตุลาคม 2560 1426
 

เราไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนเมือง สู่มหานครไร้สาย smart Metro
เพื่อสร้างความมั่นคงของระบบจำหน่ายไฟฟ้า และสร้างทัศนียภาพที่สวยงามอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน โครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินอยู่ระหว่างการดำเนินการรวมระยะทาง  45.4 กิโลเมตร ในเส้นทางต่อไปนี้ ถนนราชปรารภ ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ ซอยสว่างอารมณ์ ถนนสาธุประดิษฐ์ ถนนพระราม ถนนรัชดาภิเษก ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ถนนเทียมร่วมมิตร ถนนวัฒนธรรม ถนนพระราม (ข้อมูล ณ กรกฎาคม 2560)

อดใจรอกันอีกไม่นาน...เตรียมพบกับ มหานครไร้สาย Smart Metro ในหลายพื้นที่ทั่วกรุงเทพฯ 

รูปภาพ