MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

สร้างสังคมเมืองน่าอยู่...ด้วยโครงการจัดระเบียบสายสื่อสาร

10 ตุลาคม 2560 955

สร้างสังคมเมืองน่าอยู่...ด้วยโครงการจัดระเบียบสายสื่อสาร
นอกจากการนำสายไฟฟ้าอากาศลงใต้ดินแล้ว กฟนยังได้ดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความปลอดภัยและทัศนียภาพที่สวยงามให้กับเมือง โดยร่วมมือกับ กทมสตชและผู้ประกอบการสายสื่อสารเพื่อจัดเก็บสายสื่อสารให้เป็นระเบียบในหลายพื้นที่ทั่วกรุงเทพฯ
กฟน. มุ่งสร้างสังคมเมืองให้น่าอยู่ และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนเมืองเพื่อรองรับการเป็นมหานครแห่งอนาคต Smart Metro 

รูปภาพ